Skoči do osrednje vsebine

Službe v javnem zdravstvu in veterinarske službe, vključno z veterinarji praktiki, sodelujejo z uporabo pristopa Eno zdravje pri izmenjavi informacij, predvsem ob sumu ali potrditvi okužbe z novim koronavirusom pri živalih, za izvedbo ocene tveganja, kadar je bila oseba, ki je zbolela za COVID-19, v stiku s hišnimi ljubljenčki ali drugimi živalmi.

O virusu

Korona virusi so velika skupina virusov, med katerimi nekateri povzročajo prehladna obolenja pri ljudeh, drugi pa bolezni pri določenih vrstah živali, kot npr. govedo, kamele in netopirji. Pasji in mačji korona virusi okužijo le živali, ljudi pa ne.

Nekateri korona virusi, ki okužijo živali, se lahko razširijo tudi na ljudi, vendar je to redko. SARS-CoV-2 ali novi korona virus je genetsko zelo blizu korona virusom netopirjev, iz katerih najverjetneje izvira. Za pojav pri ljudeh naj bi bil vpleten tudi vmesni rezervoar živali, kot so luskavci. S taksonomskega vidika je SARS-CoV-2 razvrščen kot sev vrste SARS-CoV, to je korona virus, ki je povezan z akutnim respiratornim sindromom.

Novi koronavirus so poimenovali SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrom CoronaVirus-2). covid-19 je poimenovanje za bolezen, ki jo povzroča virus SARS-CoV-2.

Slika virusa

Novi koronavirus

Do sedaj znana dejstva

Točen izvor izbruha korona virusne bolezni v letu 2019 (covid-19) ni znan, vemo pa, da je v osnovi virus izviral iz živali, najverjetneje iz netopirja.

Trenutno ni dokazov, da bi živali imele pomembno vlogo pri širjenju virusa SARS-CoV-2, ki povzroča covid-19, na ljudi.

Na osnovi informacij, ki so trenutno na voljo, je tveganje, da bi živali širile covid-19 na ljudi, majhno.

Za razumevanje o možnem vplivu covid-19 na različne živali, so potrebne dodatne raziskave. 
Znanstveniki se še vedno učijo o virusu. Glede na do sedaj znano, pa izgleda, da se bolezen v nekaterih situacijah lahko razširi iz ljudi na živali.

Živali, ki se lahko okužijo z virusom SARS-CoV-2

Danes je poznano, da se lahko z virusom SARS-CoV-2 okužijo mačke, psi in nekateri drugi sesalci. Do sedaj so bili prijavljeni primeri pri naslednjih skupinah živali:

  • hišni ljubljenčki, kot so mačke in ps, v večini primerov je prišlo do obolenja po stiku z ljudmi, ki so zboleli za covid-19;
  • velike mačke v živalskih vrtovih, kot so levi in tigri, puma, so živali imele znake respiratornega obolenja; obstaja verjetnost, da so živali zbolele, po tem ko so bile v stiku z zaposlenimi v živalskih vrtovih, ki so zboleli za covid-19.

V Sloveniji smo prvi primer prisotnosti virusa SARS-CoV-2 pri živalih ugotovili 1. 12. 2020 pri belem dihurju.

Lastniki hišnih ljubljenčkov lahko testiranje na prisotnost virusa opravijo na Veterinarski fakulteti v Ljubljani.

Svetovna organizacija za zdravje živali (OIE) redno spremlja pojave covid-19 pri živalih in na svoji spletni strani posodablja seznam živali, pri katerih je bil virus potrjen (v angleškem jeziku).

Nerci in SARS-CoV-2

Prisotnost virusa SARS-CoV-2 je bila ugotovljena na farmah nercev na Nizozemskem, Danskem, v Španiji, Na Švedskem, v ZDA, v Grčiji in v Franciji.

Pri živalih so se pojavili znaki respiratornega obolenja in povečana smrtnost. Ker so imeli nekateri zaposleni na teh farmah covid-19, je verjetno, da ti okuženi delavci predstavljajo prvotni vir okužbe pri nercih. Ko je virus enkrat prisoten na farmi, pride do širjenja med nerci, preko katerih se virus lahko razširi tudi na druge živali na farmi (psi in mačke).

Trenutno ni dokazov, da živali igrajo bistveni vlogo pri širjenju SARS-CoV-2 na ljudi. Vendar pa poročila z okuženih farm na Nizozemskem in Danskem kažejo, da v takem okolju obstaja možnost prenosa virusa z nercev nazaj na ljudi.

Da bi preprečili širjenje virusa SARS-CoV-2, so se na Danskem odločili, da bodo usmrtili vseh 17 milijonov nercev na farmah. Območje na severu Danske, kjer se nahajajo farme z nerci, pa so popolnoma izolirali, da bi preprečili širjenje virusa.

V Sloveniji nimamo registrirane nobene farme nercev ali drugih kožuharjev, saj je reja kožuharjev za proizvodnjo krzna prepovedana.

Evropski center za nalezljive bolezni (ECDC) je pripravil kratko oceno tveganja glede SARS-CoV-2 in nercev, ki je objavljena na spletni strani ECDC. Ocena upošteva tveganje, ki ga virus SARS-CoV-2, ugotovljen pri nercih, predstavlja za ljudi.

Raziskave glede živali in covid-19

Z namenom razumevanja, kako lahko virus SARS-CoV-2 učinkuje na različne živali, se po svetu izvajajo številne raziskave.

Pred kratkim narejene raziskave kažejo, da se lahko z virusom okužijo mačke, psi, dihurji, netopirji in hrčki. V eksperimentalnih razmerah lahko mačke, dihurji, netopirji in hrčki, virus širijo na druge živali iste vrste. Rezultati kažejo, da se psi lahko okužijo, vendar pa virusa ne prenesejo na druge pse, tako kot lahko, mačke in dihurji na druge živali iste vrste. Glede na dosedanje rezultate raziskav, se laboratorijske miši, prašiči, piščanci in race naj ne bi okužili in širili infekcije.

Ti rezultati so dobljeni na majhnem vzorcu živali in ne kažejo, ali živali lahko prenesejo infekcijo na ljudi ali ne. Potrebne bodo številne raziskave, da bi razumeli če in kako lahko covid-19 vpliva na različne vrste živali.

Preventivni ukrepi pri rokovanju z živalmi

Ker se lahko živali in ljudje okužijo z virusom SARS-CoV-2 je priporočljivo, da ljudje, ki so sumljivi ali okuženi z virusom, omejijo stike z živalmi.

Mednarodne organizacije (WHO, OIE, ECDC) ljudem svetujejo, da ob stiku z živalmi upoštevajo splošne higienske ukrepe, kot so redno umivanje rok z milom, izogibanje dotikanja oči, nosu ali ust, izogibanje stikom s potepuškimi živalmi.

Priporočila za lastnike ljubiteljskih vrst živali najdete tudi na spletnih straneh Veterinarske fakultete ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje.