Skoči do osrednje vsebine

Naloge na področju zdravja živali zajemajo tudi ukrepe zdravstvenega varstva živali pri razmnoževanju goveda, drobnice, prašičev in enoprstih kopitarjev. Ukrepi na tem področju zajemajo ugotavljanje, preprečevanje in izkoreninjenje bolezni živali, ki vplivajo na reprodukcijo.

Ker se nekatere bolezni prenašajo preko spolnega stika, je zelo pomembno, da se za razmnoževanje uporabljajo živali oziroma zarodni material (seme, jajčne celice in zarodki), ki izpolnjujejo določene pogoje. Pogoji za živali, od katerih izvira zarodni material, ter za obrate, v katerih se pridobiva ali skladišči zarodni material, so določeni z zakonodajo Evropske unije, saj se s tem preprečuje prenašanje bolezni med državami članicami z reprodukcijskim materialom.

Osemenjevalna središča

Osemenjevalna središča so uradno odobreni in nadzorovani obrati, v katerih se zbira in pridobiva seme za osemenjevanje domačih živali.

Centri za skladiščenje semena so uradno odobreni in nadzorovani objekti, v katerih se skladišči seme za uporabo pri osemenjevanju domačih živali.

Skupine za zbiranje oziroma pridobivanje zarodkov

Skupina za zbiranje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za zbiranje zarodkov, usposobljena za zbiranje, pripravo in shranjevanje zarodkov, ki jo je odobrila Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Skupina za pridobivanje zarodkov je skupina strokovnjakov pri organizaciji za pridobivanje zarodkov s tehnikami in vitro oploditve, ki jo je odobrila UVHVVR.

Pripustne postaje

Razmnoževanje domačih živali se lahko izvaja tudi na pripustnih postajah, ki morajo izpolnjevati določene pogoje glede plemenjakov, opreme in objektov ter usposabljanja imetnikov plemenjakov. Pripustne postaje registrira UVHVVR in so pod nadzorom uradnih veterinarjev.

Naziv storitve Institucija
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

Pogoji za razmnoževanje domačih živali

Za razmnoževanje domačih živali se lahko uporabljajo različni načini: osemenjevanje, pripust, haremski pripust ali presajanje zarodkov (embriotransfer). Pri tem je zelo pomembno, da se uporablja plemenjak, ki je zdrav (pregledan na določene bolezni) in ima seme, ki izpolnjuje minimalne pogoje glede oploditvene spodobnosti. Prav tako je pomembno, da so izvajalci razmnoževanja ustrezno usposobljeni in opremljeni. Vsekakor pa je pomembno tudi vodenje predpisane dokumentacije, na podlagi katere pridobimo pomembne podatke o razmnoževanju živali (potrdilo o osemenitvi, o pripustu, o haremskem pripustu, o presaditvi zarodkov).