Skoči do osrednje vsebine

Načrti ukrepov in simulacijske vaje za posebno nevarne bolezni živali

Namen načrtov ukrepov je olajšati delo in ukrepanje veterinarske in drugih služb v primeru pojava določenih posebno nevarnih bolezni pri živalih. Za posamezno bolezen je v načrtu ukrepov natančno izdelana pot obveščanja, ukrepanje ob sumu na bolezen, ob potrditvi, diagnostika, možni načini pokončanja živali, finančne določbe in drugo.

Načrti ukrepov

Obveznost priprave načrtov ukrepov za posamezne posebno nevarne bolezni živali je zajeta v pravilniku, ki ureja bolezni živali ter v pravilnikih, ki urejajo ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje določenih posebno nevarnih bolezni živali.

V načrtih ukrepov so podrobno opredeljeni nacionalni ukrepi, ki so nujno potrebni za ohranjanje visoke ravni ozaveščenosti in pripravljenosti ter ukrepi za varovanje okolja, ki jih je potrebno izvesti v primeru pojava določene posebno nevarne bolezni živali.

Namen  omenjenih načrtov je olajšati delo in ukrepanje veterinarske in drugih služb v primeru pojava določenih posebno nevarnih bolezni pri živalih. Za posamezno bolezen je v načrtu ukrepov natančno izdelana pot obveščanja, ukrepanje ob sumu na bolezen, kasnejši potrditvi ali izključitvi bolezni, diagnostika, možni načini pokončanja živali, finančne določbe in drugo.

Vsak načrt ukrepov ima številne priloge, v katerih so navedeni kontaktni podatki služb, ki so vključene v izvajanje ukrepov, kot na primer telefonske številke območnih uradov Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR), Nacionalnega veterinarskega inštituta, družbe za odvoz in predelavo stranskih živalskih proizvodov (npr. odstranjevanje in neškodljivo uničenje poginulih in pokončanih živali) ter obrazci in obvestila, ki so potrebni za obveščanje, poročanje in izvajanje ukrepov ob morebitnem pojavu.

Načrt ukrepov za posamezno bolezen, ki ga pripravi UVHVVR, odobri Evropska komisija, kateri je potrebno sporočati tudi kakršnekoli spremembe v zvezi z načrti ukrepov. Vsakih pet let je potrebno načrt ukrepov posodobiti in ga ponovno predložiti Evropski komisiji v pregled in odobritev.

 

Simulacijske vaje

Simulacijske vaje v zvezi z načrti ukrepov pripravlja in organizira UVHVVR. Vaje se izvajajo za zagotovitev visoke stopnje ozaveščenosti o bolezni ter pripravljenosti nanjo ter sposobnosti hitrega odzivanja in ukrepanja veterinarske službe ter vseh ostalih, vključenih v izkoreninjenje bolezni.

Prav tako je namen vaj osvežitev znanja glede določene bolezni živali ter preverjanje primernosti in učinkovitosti postopkov in ukrepov, predpisanih ob pojavu bolezni ter dopolnitev načrta ukrepov, kadar je to potrebno.

Ocena tveganja

  • Oceno tveganja za posebno nevarne bolezni živali in oceno zmožnosti obvladovanja tveganja za posebno nevarne bolezni živali je izdelala Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje (URSZR). Državna ocena ogroženosti ob pojavu posebno nevarnih bolezni živali je izdelana zaradi možnega pojava posebno nevarnih bolezni pri živalih, pojava epizootij oziroma panzootij. Ocena zmožnosti je pripravljena na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 14/17).
    Strategije in programi