Skoči do osrednje vsebine

Karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav

Karte poplavne nevarnost in karte poplavne ogroženosti za območja pomembnega vpliva poplav so pripravljene v skladu s slovenskim in EU pravnim redom (EU poplavna direktiva).

Karte poplavne nevarnosti prikazujejo obseg oziroma doseg poplav ter globino vode ob scenarijih 10-, 100- in 500-letnih poplav. Karte poplavne ogroženosti prikazujejo ogroženost zdravja ljudi (število prebivalcev in število stavb), gospodarskih dejavnosti, kulturne dediščine in okolja.

Karte poplavne nevarnosti po območjih pomembnega vpliva poplav

Karte poplavne ogroženosti po območjih pomembnega vpliva poplav