Skoči do osrednje vsebine

Konzularne informacije Veleposlaništva København

Obvestilo Ministrstva za zunanje in evropske zadeve

Državljanom svetujemo, da pri načrtovanju poti v tujino preverite veljavnost svojih dokumentov, spremljate razmere na območju načrtovane poti, poskrbite za ustrezno potovalno zdravstveno zavarovanje, preverite pogoje vstopa v ciljno in tranzitne države ter upoštevate navodila tamkajšnjih oblasti. Izpolnite lahko tudi spletni obrazec o vašem potovanju v tujino.

Konzularni oddelek diplomatskega predstavništva ali konzulata nudi zaščito in pomoč državljanom Republike Slovenije ter izvaja nekatere storitve za tuje državljane. V nadaljevanju so navedene osnovne informacije o storitvah za državljane Republike Slovenije (v nadaljevanju državljan).

Kaj veleposlaništvo lahko stori za vas?

Če ste se v tujini znašli v težavah, se za pomoč lahko obrnete na slovenska predstavništva v tujini. V temi Pomoč slovenskih predstavništev v tujini preverite, kaj predstavništva lahko storijo za vas in česa ne morejo.

Potovanja na Dansko, Finsko, Islandijo, Norveško in Švedsko

Informacije o potovanju v omenjene države in druge koristne napotke najdete na strani posamezne države:

Konzularne takse

Konzularne takse je mogoče poravnati s plačilnimi karticami na veleposlaništvu, in sicer v valuti DKK. Takse so določene z Zakonom o upravnih taksah (Taksna tarifa).

Konzularni dnevi

Veleposlaništvo občasno v državah akreditacije organizira konzularne dneve za Slovence, ki živijo v teh državah. Termini so objavljeni na tej spletni strani.

Na konzularnem dnevu je mogoče oddati vlogo za potni list, osebno izkaznico in urediti posamezne druge konzularne zadeve. Potrebna je predhodna rezervacija termina. Strank brez potrjenega termina ne sprejemamo.

Termini:

 • Stockholm, Švedska: petek, 12. april 2024; termin lahko rezervirate tukaj

Interes za konzularni dan na drugih lokacijah lahko izrazite tukaj

Osebni dokumenti

Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice lahko državljan Republike Slovenije vloži na katerikoli upravni enoti v Republiki Sloveniji oziroma na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije v tujini.

Vlogo je mogoče oddati le osebno. Za državljana, mlajšega od 18 let oziroma državljana, ki ni poslovno sposoben, vlogo poda zakoniti zastopnik. Ob vložitvi vloge se obvezno preverja istovetnost stranke oziroma zakonitega zastopnika, prav tako mora ob vložitvi vloge biti navzoč tudi otrok, ki je že dopolnil 8 let. Za nov potni list ni možno zaprositi na konzulatih Republike Slovenije v tujini, ki jih vodijo častni konzuli.

Za oddajo vloge za potni list ali osebno izkaznico je potrebno predhodno rezervirati termin preko elektronske pošte consular.copenhagen@gov.si. Predlagajte dan in uro med uradnimi urami veleposlaništva. V kolikor termina ne bo mogoče potrditi, vam bomo ponudili drugega kolikor hitro mogoče. Prosimo, da navedete svoje polno ime, datum in kraj rojstva, ter naslov prebivališča.

Pred podajo vloge za nov potni list morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Urejeni podatki v registru stalnega prebivalstva: vse zadeve, ki jih urejate pred organi tuje države (osebna imena, poroke, stalna prebivališča) je potrebno naknadno vpisati tudi v ustrezne slovenske registre. Če ste v času veljavnosti potnega lista spremenili osebno ime s sklenitvijo zakonske zveze, morate pred izdajo novega potnega lista z novim imenom izvesti postopek naknadnega vpisa sklenitve zakonske zveze.
 • Urejeno stalno prebivališče: v slovenskih potnih listih je navedeno tudi stalno prebivališče imetnika potnega lista. Vsak državljan Republike Slovenije mora v skladu s predpisi Republike Slovenije v slovenskih registrih imeti zavedeno aktualno stalno prebivališče.

Če želite lahko na elektronski naslov veleposlaništva pošljete tudi izpolnjen obrazec, s katerim lahko preverimo obstoječe podatke v registru in ugotovitev, ali je potrebno njihovo dodatno urejanje.

Potni list

Polnoletni državljan vlogo za izdajo potnega lista odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik dopolnil osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

S seboj prinesite:

 • Potni list Republike Slovenije. Če potnega lista nimate, predložite osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.
 • Biometrično fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo. Fotografirani morate biti od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, razen izjemoma. Podoba obraza od temena do brade mora zajemati 70 % celotne fotografije. Na fotografiji mora biti tudi ustrezno ozadje, osvetlitev in resolucija. Fotografija mora biti primerna za biometrični zajem, zato je pomembna tudi velikost in pozicija obraza ter izraz na obrazu, ki mora biti nevtralen, usta morajo biti zaprta.

Potni list se polnoletnemu državljanu izda z veljavnostjo deset let, državljanu, staremu od tri do 18 let, z veljavnostjo pet let, in državljanu, ki še ni dopolnil starosti treh let, z veljavnostjo tri leta.

Potni list se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Državljan mora potni list pristojnemu organu izročiti v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni kateri koli osebni podatek, ki je vpisan na biografski strani potnega lista,
 • spremeni stalno prebivališče, pa vpis spremembe stalnega prebivališča v potni list ni več mogoč,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovan ali obrabljen ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporaben,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Vpis spremembe naslova

Državljan mora najpozneje v 30 dneh po spremembi naslova pristojnemu organu predložiti potni list za vpis spremembe vanj. Državljani lahko to uredijo na upravni enoti v Sloveniji ali na veleposlaništvu. Vlogi je treba priložiti:

 • veljaven potni list, v katerem je še prosta rubrika za vpis novega naslova,
 • potrdilo o prijavi prebivališča na novem naslovu.

Vpis spremembe je takse prost.

Osebna izkaznica

Polnoletni državljan vlogo za izdajo osebne izkaznice odda osebno. Za mladoletnega vlogo odda njegov zakoniti zastopnik. Če je mladoletnik dopolnil osem let, mora biti ob tem prisoten tudi sam.

S seboj prinesite:

 • Osebno izkaznico Republike Slovenije. Če osebne izkaznice nimate, predložite potni list ali drug osebni dokument z barvno fotografijo in dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije.
 • Biometrično fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, ki mora kazati vašo pravo podobo. Fotografirani morate biti od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute, razen izjemoma. Podoba obraza od temena do brade mora zajemati 70 % celotne fotografije. Na fotografiji mora biti tudi ustrezno ozadje, osvetlitev in resolucija. Fotografija mora biti primerna za biometrični zajem, zato je pomembna tudi velikost in pozicija obraza ter izraz na obrazu, ki mora biti nevtralen, usta morajo biti zaprta.

Osebna izkaznica s triletno veljavnostjo se izda državljanu, mlajšemu od treh let. Osebna izkaznica s petletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od tri do 18 let. Osebna izkaznica z desetletno veljavnostjo se izda državljanu, staremu od 18 do 70 let. Po dopolnjenem 70. letu starosti se državljanu izda osebna izkaznica s trajno veljavnostjo.

Osebna izkaznica se vroči osebno vlagatelju ali zakonitemu zastopniku.

Državljan mora osebno izkaznico izročiti pristojnemu organu v uničenje najpozneje v 30 dneh, če:

 • spremeni priimek ali ime,
 • spremeni stalno prebivališče,
 • fotografija ne kaže več njegove prave podobe,
 • je poškodovana ali obrabljena ali iz kakšnega drugega razloga ni več uporabna,
 • ob prenehanju državljanstva RS.

Naznanitev pogrešitve, izgube ali tatvine potnega lista ali osebne izkaznice

Državljan je dolžan pogrešitev, izgubo ali tatvino (v nadaljevanju pogrešitev) potnega lista ali osebne izkaznice v tujini takoj naznaniti pristojnim organom v Republiki Sloveniji ali diplomatskemu predstavništvu ali konzulatu v tujini.

Postopek na veleposlaništvu

Pogrešitev se najprej prijavi policiji ali drugemu pristojnemu organu, da se pridobi potrdilo o prijavi pogrešitve. Potrdilo se predloži veleposlaništvu, pri katerem je treba podati izjavo o naznanitvi pogrešitve dokumenta. Pri tem je treba navesti resnične podatke o okoliščinah pogrešitve dokumenta, saj je državljan za podano neresnično izjavo kazensko in materialno odgovoren. Veleposlaništvo na tej podlagi prekliče veljavnost pogrešanega, ukradenega ali izgubljenega dokumenta.

Naznanitev pogrešitve dokumenta je takse prosta.

Naznanitev pogrešitve preko e-uprave

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko naznani pogrešitev dokumenta tudi prek portala e-uprava:

Po prijavi pogrešitve

Veleposlaništvo lahko izda potni list za vrnitev z veljavnostjo do 30 dni oziroma za čas, ki je potreben za vrnitev v državo, kjer ima državljan prijavljeno stalno ali začasno prebivališče.

Potni list za vrnitev je začasni dokument in je namenjen zgolj vrnitvi v kraj prebivanja. Z njim ne morete nadaljevati potovanja v druge države na svojem potovanju. Pozanimati se morate tudi glede vizumov, ki jih je treba za tak dokument dodatno pridobiti pri pristojnih organih države, kjer ste, in/ali držav, skozi katere boste potovali.

Za pridobitev potnega lista za vrnitev je treba:

 • predložiti originalno potrdilo o prijavi pogrešitve,
 • predložiti fotografijo,
 • poravnati konzularno takso.

Veleposlaništvo pred izdajo potnega lista za vrnitev izvede identifikacijo osebe. Priporočamo vam, da si pred odhodom v tujino priskrbite overjeno fotokopijo potnega lista oziroma osebne izkaznice (katero hranite ločeno od originalnega dokumenta), saj bo postopek ugotavljanja identitete na veleposlaništvu neprimerno hitrejši

Če v državi, kjer se nahajate, Slovenija nima diplomatskega predstavništva ali konzulata (ne takšnega, ki ga vodi častni konzul), se obrnite na katerokoli predstavništvo druge države članice Evropske unije.

Vse informacije o prijavi stalnega ali začasnega naslova v tujini, izdaji potrdil o prebivališčih in zamenjavi identifikacijskih dokumentov zaradi spremembe naslova stalnega prebivališča najdete v temi Prebivališče.

Prijava stalnega ali začasnega naslova v tujini je takse prosta. 

Državljan z veljavnim digitalnim kvalificiranim potrdilom lahko prijavo stalnega ali začasnega naslova v tujini opravi tudi na portalu e-uprava.

Status davčnega nerezidenta

Sprememba stalnega naslova ima lahko davčne posledice. Fizične osebe, ki ob odhodu iz Slovenije pri pristojni upravni enoti ali na veleposlaništvu odjavijo stalno prebivališče iz Slovenije, pri finančni upravi v Republiki Sloveniji preverijo, ali ima sprememba stalnega prebivališča vpliv na njihovo davčno rezidentstvo v Republiki Sloveniji in oddajo vlogo za ugotovitev davčnega rezidentstva.

Informacije glede ureditve statusa davčnega nerezidenta so dostopne na spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije.

Matične zadeve (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt)

Državljani lahko na veleposlaništvu zaprosijo za izdajo izpiskov iz matičnega registra in oddajo vlogo za vpis matičnih dejstev (rojstvo, zakonska/partnerska zveza, smrt).

Na veleposlaništvu se lahko zaprosi za izdajo:

 • izpiska iz matičnega registra o rojstvu,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi,
 • izpiska iz matičnega registra o sklenjeni istospolni partnerski zvezi,
 • izpiska iz matičnega registra o smrti,
 • potrdila o državljanstvu,
 • potrdila o samskem stanu,
 • potrdila, da ni zadržkov za sklenitev zakonske zveze v tujini,
 • potrdila o živetju,
 • prve spremembe osebnega imena z odločbo.

Naknadni vpis sklenitve zakonske zveze

Zakonska zveza sklenjena izven Slovenije, mora biti čim prej vpisana tudi v slovenski matični register.

Predložiti je potrebno naslednje dokumente:

 • Izpolnjeno vlogo za naknadni vpis sklenitve zakonske zveze;
 • Poročni list z žigom Apostille in overjenim prevodom v slovenski jezik. Za prevod je potrebna overitev s strani veleposlaništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač (seznam sodnih tolmačev je dostopen nižje na tej strani). Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi opravljeni s pomočjo spletnih prevajalnikov niso ustrezni. V državah članicah Evropske unije lahko pridobite tudi poročni list po tako imenovani prevajalski uredbi (glej rubriko Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU). V tem primeru žig Apostille in prevod nista potrebna;
 • Fotokopija potnega lista ali rojstnega lista zakonca, v kolikor ta ni državljan Republike Slovenije.

V kolikor iz izpiska ni razvidno, kateri priimek sta si zakonca izbrala po sklenitvi zakonske zveze, vlagatelj ob oddaji vloge poda še izjavo o izbiri priimka po sklenitvi zakonske zveze.

V primeru, da to ni prva sklenjena zakonska zveza je potrebno priložiti tudi dokaz o razvezi, overjen pri Okrožnem sodišču v Sloveniji ali drug ustrezen dokument (na primer potrdilo o smrti prejšnjega zakonca).

Naknadni vpis razveze

Postopek vpisa razveze, ki se ni zgodila na ozemlju Slovenije je razdeljen v dve fazi:

 • Priznanje tuje sodne odločbe – izvede okrožno sodišče v Sloveniji
 • Vpis v matični register – izvede upravna enota

Stranka postopek priznanja tuje sodne odločbe ureja sama. Za ta del postopka je potrebno pridobiti:

 • Pravnomočno sodno odločbo o razvezi overjeno z žigom Apostille;
 • Sodno overjeni prevod v slovenski jezik (seznam sodnih tolmačev je dostopen nižje na tej strani).

Sodišče strankam v teh postopkih tudi neposredno pomaga ugotoviti, kaj točno je potrebno za posamezen postopek.

Ko je ta del postopka zaključen, je potrebno pravnomočno sodno odločbo slovenskega sodišča predložiti upravni enoti v Sloveniji. To lahko naredi stranka sama ali v njenem imenu veleposlaništvo.

Za vpis sta potrebna:

 • Pravnomočno priznana tuja sodna odločba (rezultat postopka priznanja tuje sodne odločbe);
 • Izjava o spremembi priimka po razvezi (zapisnik), ki se naredi na veleposlaništvu.

Za sodne odločbe o razvezi zakonske zveze, ki so bile izdane v državah članicah Evropske unije (z izjemo Danske) in postale pravnomočne po 1. marcu 2005, postopek priznanja tuje sodne odločbe ni potreben. Za vpis razveze zakonske zveze v matični register Republike Slovenije zadostuje pravnomočna sodna odločba, overjena z žigom Apostille in prevodom v slovenski jezik. Prav tako je potrebna izjava o spremembi priimka po razvezi (zapisnik), ki se naredi na veleposlaništvu.

V teh primerih je namesto sodne odločbe mogoče prav tako predložiti potrdilo iz člena 36 o sodnih odločbah v zakonskih sporih v skladu s prilogo II Uredbe Sveta (EU) št. 2019/1111 o pristojnosti, priznavanju inizvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo.

Informacije o pridobitvi, odpustu in odreku so dostopne v temi Državljanstvo.

Na diplomatskih predstavništvih ali konzulatih lahko oddate ustrezne vloge, ki se posredujejo upravnim enotam ali Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije.

Naknadni vpis rojstva otroka (mlajšega od 18 let)

Pogoj: oba starša otroka sta slovenska državljana. Vloga se odda osebno na veleposlaništvu. Zadostuje prisotnost enega izmed staršev.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

 • Izpolnjen obrazec za naknadni vpis mladoletnega otroka v matični register. Vlogo izpolni eden izmed staršev;
 • Rojstni list otroka z žigom Apostille in overjenim prevodom v slovenski jezik. Za prevod je potrebna overitev s strani veleposlaništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. V državah članicah Evropske unije lahko pridobite tudi rojstni list po tako imenovani prevajalski uredbi (glej rubriko Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU). V tem primeru žig Apostille in prevod nista potrebna. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi opravljeni s pomočjo spletnih prevajalnikov niso ustrezni;
 • Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča;
 • Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice;
 • V kolikor starša otroka v času rojstva otroka nista bila poročena: Zapisnik o priznanju očetovstva z žigom Apostille in prevodom v slovenski jezik. Zapisnik lahko pripravimo tudi na veleposlaništvu, vendar se v tem primeru morata oba starša otroka osebno zglasiti na veleposlaništvu.

Konzularne takse ni.

Ob vašem obisku na veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka. Vlogo lahko veleposlaništvo potrdi šele po opravljenem vpisu otroka v matični register.

Priglasitev otroka v državljanstvo Republike Slovenije (mlajšega od 18 let)

Pogoj: eden izmed staršev otroka je slovenski državljan. Vlogo osebno na veleposlaništvu odda tisti izmed staršev, ki je slovenski državljan. 

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

 • Izpolnjen obrazec priglasitev v državljanstvo Republike Slovenije. Vlogo izpolni tisti izmed staršev, ki je slovenski državljan;
 • Rojstni list otroka z žigom Apostille in overjenim prevodom v slovenski jezik. Za prevod je potrebna overitev s strani veleposlaništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. V državah članicah Evropske unije lahko pridobite tudi rojstni list po tako imenovani prevajalski uredbi (glej rubriko Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU). V tem primeru žig Apostille in prevod nista potrebna. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi opravljeni s pomočjo spletnih prevajalnikov niso ustrezni;
 • Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča;
 • Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice;
 • V kolikor starša otroka v času rojstva otroka nista bila poročena: Zapisnik o priznanju očetovstva z žigom Apostille in prevodom v slovenski jezik. Zapisnik lahko pripravimo tudi na veleposlaništvu, vendar se v tem primeru morata oba starša otroka osebno zglasiti na veleposlaništvu.

Ob vašem obisku na veleposlaništvu lahko podate tudi vlogo za potni list ali osebno izkaznico za otroka. Vlogo lahko veleposlaništvo potrdi šele po opravljenem vpisu otroka v matični register.

Priglasitev odrasle osebe v državljanstvo Republike Slovenije (med 18 in 36 let)

Pogoj: eden izmed staršev vlagatelja je bil od njegovega rojstva do trenutka priglasitve neprekinjeno slovenski državljan. Vlogo osebno na veleposlaništvu odda vlagatelj sam. Vlogo je mogoče oddati samo do dopolnjenega 36. leta starosti vlagatelja.

Potrebno je predložiti naslednje dokumente:

 • Izpolnjen obrazec priglasitev državljanstva za osebe od 18. do 36. leta. Obrazec mora izpolniti prosilec za državljanstvo, ne njegovi starši;
 • Rojstni list z žigom Apostille in overjenim prevodom v slovenski jezik. Za prevod je potrebna overitev s strani veleposlaništva, razen če je prevod pripravil slovenski sodni tolmač. Prevod zagotovi stranka sama. Prevodi opravljeni s pomočjo spletnih prevajalnikov niso ustrezni. V državah članicah Evropske unije lahko pridobite tudi rojstni list po t.i. prevajalski uredbi (gl. spodaj). V tem primeru žig Apostille in prevod nista potrebna;
 • Izpolnjen obrazec za prijavo stalnega prebivališča;
 • Izpolnjen obrazec zahteve za vpis v evidenco volilne pravice;
 • V kolikor starša vlagatelja v času njegovega rojstva nista bila poročena: Zapisnik o priznanju očetovstva z žigom Apostille in prevodom v slovenski jezik. Zapisnik lahko pripravimo tudi na veleposlaništvu, vendar se v tem primeru morata osebno na veleposlaništvu zglasiti tudi oba starša vlagatelja.

Prosilci, ki so že dopolnili 36. leto starosti državljanstva ne morejo več pridobiti po rodu. Lahko pa za slovensko državljanstvo zaprosijo po 13. členu Zakona o državljanstvu Republike Slovenije – izredna naturalizacija, v kolikor izpolnjujejo za to določene pogoje.

Izredna naturalizacija

Posamezniki slovenskega rodu in njihovi potomci do vključno drugega kolena v ravni vrsti, ki se več ne morejo registrirati kot slovenski državljani (so že dopolnili 36. leto starosti; nobeden od staršev ni registriran kot slovenski državljan, itn.), lahko zaprosijo za pridobitev slovenskega državljanstva na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (t.i. izredna naturalizacija).

Pogoji, ki jih morajo prosilci izpolnjevati za pridobitev državljanstva na tej pravni podlagi, so natančno določeni v Uredbi o merilih za ugotavljanje nacionalnega interesa pri sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije na podlagi 13. člena Zakona o državljanstvu Republike Slovenije.

Izredna naturalizacija iz nacionalnih razlogov je mogoča, če prosilec v postopku izkaže večletno osebno aktivno vez z Republiko Slovenijo in vsaj petletno aktivno delovanje v slovenskih društvih, šolah slovenskega jezika ali slovenskih izseljenskih, zdomskih ali manjšinskih organizacijah v tujini. Prosilec prošnji priloži priporočila ustreznih organizacij, ki potrjujejo njegovo aktivno vez z Republiko Slovenijo. Izjemoma je možen spregled izpolnjevanja zgoraj navedenih pogojev, če s tem soglaša Vlada Republike Slovenije.

Vlogi je potrebno priložiti dokumente, navedene v vlogi. Dokumenti morajo biti predloženi v izvirniku, z ustreznimi overitvami in prevodom v slovenski jezik. Vlogo je mogoče oddati tudi na upravni enoti v Sloveniji.

Svetujemo, da si navedene pogoje podrobno preberete pred vložitvijo prošnje oziroma pridobite ustrezne informacije glede pogojev na Ministrstvu za notranje zadeve RS, Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ali na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Kopenhagnu.

Veleposlaništvo opravlja overitve podpisov na zasebnih listinah, rokopisov, prepisov in fotokopij v upravnih zadevah. Veleposlaništvo z overitvijo podpisa na zasebni listini potrdi njegovo pristnost, z overitvijo prepisa ali kopije pa njegovo istovetnost z izvirnimi listinami. Z overovitvijo se ne potrjuje resničnost vsebine listine. Listina, podpis ali rokopis, katerih vsebina je nedopustna in v nasprotju z normami javnega reda, se ne overijo.

Veleposlaništvo nima pooblastil za overjanje listin, za katere je potrebna sodna ali notarska overitev.

Vlogo za overitev skupaj z osebnim dokumentom in dokumentom, ki ga želite overiti prinesite s seboj na termin za overitev. Uradna oseba bo ob overitvi opravila vašo identifikacijo ter overila dokument.

Informacije o pretoku določenih javnih listin med državami članicami EU

V skladu z uredbo EU, ki spodbuja prosto gibanje državljanov, so določene javne listine in njihove overjene kopije v EU oproščene legalizacije in potrditve z žigom Apostille. Za nekatere listine (spodaj v krepkem tisku) se lahko zahteva tudi večjezični standardni obrazec, da listin ni treba prevajati, v vsakem primeru pa je treba sprejeti overjen prevod, ki je bil pripravljen v kateri koli državi članici EU.

Oprostitev legalizacije in potrditve z žigom Apostille velja samo za listine in njihove overjene kopije, ki jih izdajo javni organi države članice in so predložene javnim organom druge države članice, in sicer za:

 • listine, ki jih izdajo sodišča ali sodni uradniki,
 • upravne listine,
 • notarske listine,
 • uradne izjave na zasebnih listinah,
 • diplomatske in konzularne listine.

Poleg tega velja oprostitev samo za listine, ki potrjujejo eno ali več spodaj navedenih dejstev. Za listine v krepkem tisku je na voljo večjezični standardni obrazec. Vsi standardni obrazci niso na voljo v vseh državah članicah:

 • rojstvo,
 • smrt,
 • potrdilo o živetju,
 • ime,
 • zakonska zveza, izpolnjevanje pogojev za sklenitev zakonske zveze in zakonski stan,
 • razveza, prenehanje življenjske skupnosti ali razveljavitev zakonske zveze,
 • registrirana partnerska skupnost, sposobnost za registracijo partnerske skupnosti in status registriranega partnerstva,
 • prenehanje registrirane partnerske skupnosti, prenehanje življenjske skupnosti partnerjev ali razveljavitev registrirane partnerske skupnosti,
 • starševstvo ali posvojitev,
 • stalno prebivališče in/ali začasno prebivališče,
 • državljanstvo,
 • nekaznovanost,
 • kandidiranje ali glasovanje na volitvah v Evropski parlament ali na volitvah v drugi državi članici.

Večjezični standardni obrazec se lahko uporablja samo v drugi državi članici, predložiti pa ga je treba skupaj z javno listino, kateri je priložen. Kadar država članica dovoljuje predložitev overjene kopije javne listine namesto originala, morajo organi te države članice sprejeti tudi overjeno kopijo, izdano v državi članici, kjer je bila izdana javna listina. Več informacij o uredbi in večjezičnih standardnih obrazcih je na voljo na evropskem portalu e-pravosodje, preko katerega lahko dostopate tudi do obrazcev.

Seznam sodnih tolmačev

Na spletnih straneh Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije je dostopen seznam sodnih tolmačev.

Volitve in referendumi

Informacije o glasovanju iz tujine so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije.

Splošne informacije o volilni pravici najdete v temi Volivci in evidenca volilne pravice.

Digitalne storitve

S kvalificiranim digitalnim potrdilom lahko dostopate do številnih uradnih evidenc in opravite mnoga upravna opravila kar na spletu od doma tudi iz tujine. S potrdilom lahko tudi digitalno podpišete dokumente in se v nekaterih primerih izognete potrebi po overitvi dokumentov. Zato potrdilo predstavlja zelo uporabni pripomoček. Spodaj navajamo nekaj portalov, kjer boste s potrdilom lahko dostopali do svojih podatkov in koristili storitve Republike Slovenije.

Kvalificirano digitalno potrdilo SIGEN-CA in smsPASS

Kvalificirano digitalno potrdilo za fizične osebe SIGEN-CA ali smsPASS lahko pridobijo osebe, starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO. Digitalno potrdilo je veljavno pet let.

V imenu invalidne osebe lahko zahtevek odda njegov pooblaščenec z overjenim pooblastilom. Slovenci v tujini lahko oddajo zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila za državljane Republike Slovenije v tujini na diplomatskem predstavništvu ali konzulatu Republike Slovenije.

Pridobitev potrdila

Za pridobitev potrdila je potrebno izpolniti, natisniti in podpisati ustrezno vlogo:

Vlogo skupaj z osebnim dokumentom prinesite s seboj na termin za oddajo vloge. Termin si predhodno uredite preko elektronske pošte: consular.copenhagen@gov.si.

Uradna oseba bo opravila vašo identifikacijo in posredovala vašo vlogo izdajatelju potrdila. Nato boste po elektronski pošti prejeli prevzemno geslo za potrdilo z navadno pošto pa boste na navedeni naslov prejeli avtorizacijsko geslo. Potrdilo boste z uporabo obeh gesel lahko digitalno prevzeli in ga začeli uporabljati.

Več informacij o potrdilu je na voljo na spletni strani državnega centra za storitve zaupanja SI-TRUST.

Vpis v register slovenskih državljanov, ki ga vodi veleposlaništvo v Kopenhagnu

Vsak slovenski državljan, ki stalno ali začasno prebiva v katerikoli izmed nordijskih držav (Danska, Finska, Islandija, Norveška, Švedska), lahko z izpolnitvijo spletnega obrazca zaprosi za vpis v evidenco slovenskih državljanov, ki ga vodi veleposlaništvo. Veleposlaništvo evidenco uporablja izključno za obveščanje o dejavnostih veleposlaništva, kulturnih, promocijskih in drugih dogodkih, ki jih organizira, so-organizira ali podpira.

Povezane vsebine s področja konzularne pomoči in storitev

 • Informacije za popotnike

  Varnost potovanj, pomoč slovenskih predstavništev v tujini, konzularna pomoč, kjer ni slovenskega predstavništva, napotki pred potovanjem, priporočila za bivanje v tujini

 • Državljanstvo, dokumenti, registri

  Državljanstvo, osebni dokumenti, prebivališče, registri in evidence, varstvo osebnih podatkov

 • Volitve in referendumi

  Volilna evidenca, volilna zakonodaja, politične stranke, volitve predsednika republike, volitve v državni zbor, lokalne volitve, volitve v evropski parlament, načini glasovanja, referendum, ljudska iniciativa, Evropska državljanska pobuda, registracija politične stranke

 • Priseljevanje v Slovenijo

  Vstop in prebivanje, sprejem prosilcev za mednarodno zaščito, oskrba prosilcev za mednarodno zaščito, nastanitev prosilcev za mednarodno zaščito, mednarodna zaščita, integracija

 • Delovne migracije

  Napotitev delavcev, zaposlovanje in delo tujcev, koordinacija sistemov socialne varnosti

 • Davki, carine in druge dajatve

  Davki, prispevki za socialno varnost, carine, trošarine, okoljske dajatve, igre na srečo

 • Uvoz, izvoz in trgovanje z živalmi, rastlinami, rastlinskimi in živalskimi proizvodi

  Uvoz živali, izvoz živali, živil živalskega izvora in ostalih proizvodov živalskega izvora, uvoz živil živalskega izvora, uvoz živil neživalskega izvora, trgovanje, premik živali med državami EU, potovanje s hišnimi ljubljenčki, trgovanje z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in fitofarmacevtskih sredstev, vnos osebnih pošiljk rastlin in proizvodov živalskega in rastlinskega izvora, izvoz rastlin in rastlinskih proizvodov