Skoči do osrednje vsebine

Za premike živih živali med državami članicami EU morajo biti izpolnjene zahteve, kot so določene za trgovanje znotraj EU, razen v primerih, kadar gre za netrgovske premike hišnih živali.

Pogoji za trgovanje z živimi živalmi znotraj EU so določeni z evropskimi in nacionalnimi predpisi ter usklajeni med državami članicami z namenom, da se pri takšnem premiku zagotovi sledljivost in določena varnost pred prenosom bolezni bodisi na ljudi ali druge živali.

Pri vsakem premiku iz ene države v drugo državo mora pošiljko živali spremljati predpisano veterinarsko spričevalo, v katerem uradni veterinar skladno z ustrezno veterinarsko zakonodajo potrdi osnovne zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. V primeru resnega izbruha eksotičnih bolezni v državah članicah EU se poleg tega za trgovanje z nekaterimi živimi živalmi določi še posebne pogoje z namenom, da se prepreči širjenje bolezni.

Splošni pogoji za trgovanje

Žive živali morajo za premike med državami članicami izpolnjevati veterinarske pogoje za trgovanje. Pogoji in zahteve se razlikujejo glede na to za katero živalsko vrsto in za katero kategorijo živali gre (živali za pleme, proizvodnjo ali zakol) ter glede na to v katero oziroma iz katere države članice se živali premikajo.

Splošni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni za trgovanje z živalmi med državami članicami EU so sledeči:

 • živali morajo biti identificirane oziroma označene v skladu z veljavno EU zakonodajo;
 • posamezno žival mora spremljati veljaven identifikacijski dokument (potni list za govedo, spremni list za prašiče in drobnico in podobno);
 • živali morajo izpolnjevati pogoje glede zdravstvenega stanja živali, ki so navedeni v veterinarskem spričevalu za določeno vrsto in kategorijo živali, kot ga določa ustrezna zakonodaja EU. Spričevala so tudi del oziroma se nahajajo v elektronskem sistemu TRACES.
  Glede na to ali so živali namenjene za zakol, proizvodnjo ali pleme mora pošiljko živali spremljati ustrezno izpolnjeno veterinarsko spričevalo;
 • veterinarsko spričevalo mora spremljati žival ob premiku od kraja izvora do namembnega kraja. Spričevalo izda in podpiše uradni veterinar v kraju izvora/odpošiljanja, ki mora veterinarsko spričevalo poslati v namembni kraj tudi v elektronski obliki preko računalniškega sistema TRACES.
 • uradni veterinar v državi odpošiljanja mora biti seznanjen glede morebitnih statusov za določene bolezni, ki jih uveljavlja namembna država članica, kar mora ustrezno potrditi v spričevalu. Če ima država status, da je uradno prosta določene bolezni ali ima za določeno bolezen odobren program za njen nadzor in izkoreninjenje, morajo živali, ki so namenjene v te države, izpolnjevati dodatna jamstva glede te bolezni.     
 • Prevoz živali mora biti izveden v skladu s pogoji iz Uredbe (ES) št. 1/2005 in Pravilnika o zaščiti živali med prevozom.
  Pri prevozu živali z letalom je potrebno upoštevati tako imenovana IATA pravila za prevoz živih živali (Live Animals Regulations). Za podrobne informacije glede prevoza živali z letalom se posvetujte z izbrano letalsko družbo.
 • Živali za zakol mora spremljati tudi izjava o prehranski varnosti.

Najava pošiljke

Pošiljko živali, namenjeno trgovanju je potrebno v skladu s Pravilnikom o veterinarskih pregledih določenih živali in živalskih proizvodov pri trgovanju na teritoriju EU najaviti na območni urad UVHVVR :

 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju iz Slovenije v drugo državo članico EUnajmanj tri delovne dni pred predvidenim trgovanjem (najavi pošiljatelj pošiljke). V zvezi s samim postopkom za izdajo spričevala s strani uradnega veterinarja svetujemo, da pravočasno kontaktirate krajevno pristojni območni urad UVHVVR.
 • pošiljko živali, namenjeno trgovanju v Slovenijo iz druge države članice EU, ne več kot 1 delovni dan pred predvidenim prihodom živali na gospodarstvo (najavi prejemnik pošiljke). Najavo pošljete v obliki dopisa na elektronski naslov ali po faksu na krajevno pristojni območni urad UVHVVR. Najava mora vsebovati podatke o izvoru pošiljke, vrsti in številu živali ter o predvidenem času prihoda.