Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Spremembe Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov

  V veljavo je stopila sprememba Pravilnika o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti.

 • Predstavljeni novi evropski meroslovni mreži EMN

  Na Generalni skupščini Zveze nacionalnih meroslovnih organizacij iz držav članic Evropske unije (angleško European Association of National Metrology - EURAMET) na Dunaju, sta bili predstavljeni dve novi evropski meroslovni mreži (angleško European Metrology Network - EMN), in sicer EMN za zdravo ter vzdržno hrano in EMN za nadzor onesnaženja.

 • Na eDemokraciji objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje

  Na eDemokraciji je bil 19. 7. 2022 objavljen predlog Uredbe o izvajanju Sklepa (EU) o sodelovanju Unije v evropskem partnerstvu za meroslovje. Predlagatelj je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

 • 20 novih etilometrov za večjo varnost v cestnem prometu in red ter mir na javnih mestih

  Merjenje množine alkohola v izdihanem zraku voznikov predstavlja eno najbolj kritičnih oziroma iz vidika sodstva odločilnih meritev na področju zakonskega meroslovja. Na podlagi rezultatov meritve se namreč odloča o vpeljavi postopkov zoper voznike.

 • Začetek zbiranja meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

  Na Uradu za meroslovje vzdržujemo nacionalni meroslovni sistem in skrbimo za njegov razvoj. Ker je sodelovanje z uporabniki ključnega pomena za razvoj le tega, smo pripravili anketo o meroslovnih potrebah na področju kemije, biologije in medicine. Vse laboratorije, ki izvajajo meritve na teh področjih vabimo, da izpolnijo anketo o meroslovnih potrebah.

 • Nova generacija merilnikov hitrosti na 77 GHz radarski opremi

  Prevelika hitrosti vozil v cestnem prometu še vedno ostaja glavni vzrok za nesreče ter smrtne žrtve v cestnem prometu. Avtomobilska industrija je v zadnjih letih naredila veliki preboj pri sistemih za zagotavljanje varne vožnje vozil z uporabo radarjev, ki omogočajo zaznavanje položaja in hitrosti večjega števila vozil hkrati. Eden zadnjih korakov, je bil prehod iz 24 GHz tehnologije na 77 GHz tehnologijo.

 • Objavljen je razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje

  Od 23. junija do 3. oktobra 2022 je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg Urada Republike Slovenije za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) sodelujejo tudi zunanji partnerji.

 • Nadzor tehtnic v ribiški industriji

  Slovenija sodelujejo v evropskem projektu, Nadzor tehtnic v ribiški industriji. Projekt je organiziran v okviru delovne skupine za meroslovni nadzor evropske organizacije za zakonsko meroslovje (WELMEC ). Poleg Slovenije so članice projekta še Danska, Irska, Islandija, Finska, Norveška in Švedska.

 • Dan akreditacije

  Pretekli teden je na Brdu pri Kranju potekal Dan akreditacije. Na letošnjem Dnevu akreditacije so predavatelji razmišljali o vlogi akreditacije pri zagotavljanju trajnostne gospodarske rasti in skrbi za okolje.

 • Izvajanje nadzora nad prodajalci sezonskega sadja in zelenjave na stojnicah

  Zaradi stalne problematike pri izpolnjevanju zahtev različne zakonodaje inšpekcijske službe, s pristojnostmi za nadzor nad prodajo sadja in zelenjave na stojnicah, tudi v letošnjem letu že opravljajo nadzore. Prav tako so se dogovorile tudi za skupne nadzore. Poseben poudarek je namenjen prodajalcem, ki prodajo vršijo ob cestah.

 • Dan meroslovja 2022

  Urada RS za meroslovje je skupaj s Sekcijo proizvajalcev, uporabnikov in distributerjev merilne oprem - SiMER včeraj, 18. maja 2022 na Gospodarski zbornici Slovenije organiziral Dan meroslovja ob spominu na podpis pomembne mednarodne pogodbe leta 1875 v Parizu – Metrske konvencije.

 • 30. jubilejna konferenca kakovosti

  4. in 5. maja 2022 je v Portorožu potekala 30. jubilejna konferenca kakovosti, kjer je v strokovnih modulih s predavanji in diskusijo sodeloval tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

 • Javna razprava o spremembah pravilnika za merilnike hitrosti

  Zainteresirano javnost vabimo k podaji komentarjev oziroma dopolnitev k predlogu za spremembo Pravilnika za meroslovne zahteve pravilnika za merilnike hitrosti v cestnem prometu (MZMHVCP).

 • Objavljena nova pravilnika s področja plemenitih kovin

  V Uradnem listu Republike Slovenije sta bila objavljena Pravilnik o spremembi Pravilnika o znaku dobavitelja in Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi.

 • Podpisan sporazum o Partnerstvu za meroslovje

  V četrtek, 31. marca 2022 sta Evropska unija in Evropsko združenje nacionalnim meroslovnih inštitutov (EURAMET) slavnostno podpisala sporazum o Partnerstvu za meroslovje.

 • Meritve za zeleni prehod

  V četrtek, 24. 3. 2022 je v okviru 41. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, potekal dogodek, Meritve za zeleni prehod, pod organizacijo Urada RS za meroslovje in Fakultete za organizacijske vede Kranj.

 • Novi odsek za odsekovni merilnik hitrosti v kraju Gažon v Mestni občini Koper

  Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje smo overili novi dodatni odsek za odsekovni merilnik hitrosti Rapidus P2P, ki ga uporabljajo v Mestni občini Koper za umerjanje prometa v naseljih.

 • Medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje zlata in srebra v vzorcih iz plemenitih kovin

  V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve organiziramo medlaboratorijsko primerjalno študijo za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Tovrstne študije na Uradu izvajamo že vse od leta 2004.

 • Urad Republike Slovenije za meroslovje prejel Svečano listino Univerze v Mariboru

  Na Univerzi v Mariboru je danes, 31. januarja 2022, Rektorjev dan. Slovesnost je potekala na daljavo s čudovitim kulturnim programom skupine De Liri. Na slovesnosti je Svečano listino Univerze v Mariboru, na predlog Fakultete za organizacijske vede prejel tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

 • Spletni nakup izdelkov iz plemenitih kovin

  Na področju izdelkov iz plemenitih kovin je vsako leto opaziti večje število ponudnikov spletne prodaje, kjer pa je potrebno biti pazljiv, da so vsi izdelki, ki jih kupujemo preko spleta ustrezno označeni z oznako čistine, dobavitelja in državnim žigom.