Skoči do osrednje vsebine

Ugotovitve lanskoletnih nadzorov prodaje sadja in zelenjave na stojnicah

Šest pristojnih inšpekcijskih služb je danes na novinarski konferenci predstavilo ugotovitve nadzorov prodajalcev sadja in zelenjave v lanskem letu.

Inšpektorica Mojca Požar stoji za govorniški pultom na novinarski konferenci

mag. Mojca Požar, inšpektorica višja svetnica na Uradu Republike Slovenije za meroslovje | Avtor: MKGP

Nadzore so skozi sezono ponudbe pridelkov koordinirano opravljale: Finančna uprava RS (FURS), Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), Urad RS za meroslovje (MIRS), Tržni inšpektorat RS (TIRS), Inšpekcija RS za infrastrukturo (IRSI) in Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR).

Nadzori so bili usmerjeni v preverjanje izpolnjevanja zakonodaje s področja dela in zaposlovanja na črno ter davčnega potrjevanja računov (FURS);  higiene živil, sledljivosti, kakovosti in označevanja živil (UVHVVR); meroslovnih zahtev za neavtomatske tehtnice (MIRS); trgovine - soglasje za prodajo, označitev stojnic, zagotavljanje podatkov o stanju blaga, označitve cen (TIRS) ter zakonodaje s področja cest - zagotavljanje varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu: preverjanje priključkov, ustrezne preglednosti, izvajanje del v cestnem svetu in varovalnem pasu za namene prodaje sadja in zelenjave, postavljanje kakršnih koli predmetov v cestnem svetu, ki bi ovirali uporabo ceste in objekte za oglaševanje (IRSI); preverjanje porekla in sledljivosti kmetijskih pridelkov in živil iz kmetij v povezavi z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, preverjanjem skladnosti podatkov v registru kmetijskih gospodarstev ter zaposlenih na kmetiji  (IRSKGLR). Poseben poudarek je bil namenjen prodajalcem sadja in zelenjave ob cestah.

Skupni nadzor obcestne prodaje bo šest inšpekcijskih služb opravljalo tudi v letošnjem letu.