Skoči do osrednje vsebine

Zbiranje potreb in izvajanje centraliziranih medlaboratorijskih primerjav v Sloveniji

Urad Republike Slovenije za meroslovje in Fakulteta za strojništvo, Univerze v Mariboru sta za vse akreditirane kalibracijske in preskusne laboratorije, s področja fizikalnih veličin, v okviru pridobljenega projekta izvedla prvo interaktivno delavnico.
Modra naslovnica z logotipoma Urada in Fakultete za strojništvo
1 / 2

Urad Republike Slovenije za meroslovje že tri leta sodeluje na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavlja Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru prvega pridobljenega projekta je bila 14. aprila 2023 izvedena delavnica projekta za vse akreditirane kalibracijske in preskusne laboratorije s področja fizikalnih veličin.

V okviru CRP projekta V2-2127 je Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo razvila sistem zbiranja potreb in centralnega vodenja medlaboratorijskih primerjav za potrjevanje meroslovnih zmogljivosti akreditiranih in industrijskih laboratorijev. Kot eden od izročkov projekta je bila organizirana tudi ta delavnica, katere se je udeležilo preko petdeset udeležencev iz akreditiranih kalibracijskih in preskusnih laboratorijev, predstavnikov Slovenske akreditacije ter predstavnikov nosilcev nacionalnih etalonov.
Na delavnici je dr. Rado Lapuh predstavil cilje projekta V2-2127, v nadaljevanju pa sta prof. dr. Bojan Ačko in doc. dr. Rok Klobučar predstavila vsebinske elemente projekta, ki je v zaključni fazi. Predstavljena je bila ekspertiza laboratorija Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Laboratorij za tehnološke meritve (UM-FS/LTM) na področju organiziranja in koordiniranja medlaboratorijskih primerjav, struktura sistema izvajanja medlaboratorijskih primerjav, baze podatkov, izvedena vzorčna primerjava ter spletna platforma, ki omogoča zbiranje potreb po medlaboratorijskih primerjavah, razpis in prijavo na medlaboratorijsko primerjavo, nudi pa tudi podporo pri izvajanju in koordinaciji posamezne medlaboratorijske primerjave.

Udeleženci primerjave, kot tudi drugi zainteresirani kalibracijski laboratoriji ste vabljeni, da se odzovete na kratko anketo o potrebah po medlaboratorijskih primerjavah.