Skoči do osrednje vsebine

Izvedena medlaboratorijska primerjava na točilnih avtomati za motorna goriva

Urad Republike Slovenije za meroslovje je v letu 2022 organiziral medlaboratorijsko primerjavo na področju točilnih avtomatov za motorna goriva (MIRS PT 03 2022). K sodelovanju so pristopili vsi izvajalci overitev zadevnih merilnih instrumentov v Republiki Sloveniji, kar pomeni pet zasebnih subjektov, imenovanih za izvajanje overitev in tudi sam Urad Republike Slovenije za meroslovje.
Grafičen prikaz rezultatov 1 od 4 vrst izvedenih meritev; prikazani so izmerjeni merilni pogreški vseh izvajalcev (zelene pike). Ob njih so pripisane izmerjeni vrednosti pogreškov v %.

Gorivo Diesel, maksimalni pretok: Merilni pogreški [%] izvajalcev ter referenčna vrednost y [%] | Avtor: mag. Gašper Vindišar

V novembru 2022 so na bencinskem servisu Petrol delniška družba v Domžalah sodelujoči izvajalci opravili predpisane meritve, to je simulacijo overitve. Urad Republike Slovenije za meroslovje je v Poročilu z dne 12. april 2023 objavil evalvacijo in analizo medlaboratorijske primerjave ter 19. aprila 2023 s spletnim srečanjem izvedel zaključni sestanek vseh deležnikov.

Laboratorijska primerjava je pokazala ustrezno in z zakonskimi predpisi skladno izvajanje overitev vseh sodelujočih izvajalcev overitev. Opaženi so različni pristopi k obravnavi meritvam pripadajočih merilnih negotovosti, kar pa ne vpliva na skladen izračun pogreškov. Ti tvorijo konsistentne in med seboj dobro primerljive rezultate. Vrednost standardne deviacije je še zlasti nizka pri velikih pretokih goriva, to je pri pretokih, pri katerih uporabniki pretežno točimo gorivo v svoja vozila.

Vzpostavljen sistem in izvajalci overitev točilnih avtomatov za motorna goriva v Republiki Sloveniji zagotavljajo stabilno okolje za vse v transakcije vpletene strani.

V Republiki Sloveniji lahko uporabniki motornih vozil meritvam točilnih avtomatov zaupajo v predvidljivem in predpisanem okviru.