Skoči do osrednje vsebine

Zagotavljanje veljavnosti rezultatov kontrole na področju meroslovja

Na Dnevu akreditacije, ki je letos potekal 8. junija 2023 na Brdu pri Kranju, je bil glavni poudarek na vlogi akreditacije pri zagotavljanju podpore v prihodnosti svetovne trgovine. Na strokovnem delu dogodka je o tej tematiki na področju meroslovja spregovoril tudi mag. Matej Grum, vodja sektorja za fizikalna merjenja na Uradu Republike Slovenije za meroslovje.

V Republiki Sloveniji imamo dobro urejen meroslovni sistem s katerim zagotavljamo, da so rezultati meritev točni in zaupanja vredni. Zagotovljeno je, da merilni inštrumenti, ki se uporabljajo za merjenja na področjih varovanja zdravja ljudi in živali, varstva okolja in splošne tehnične varnosti, prometa blaga in storitev ter v postopkih pred upravnimi in pravosodnimi organi izpolnjujejo predpisane meroslovne zahteve.

Izpolnjevanje teh zahtev se preverja s postopki ugotavljanja skladnosti meril, kamor sodijo tudi overitve. Poleg urada overitve izvajajo tudi s strani urada imenovana podjetja, ki morajo izpolnjevati zahteve Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja. Predpogoj za pridobitev imenovanja pa je akreditacija postopkov v skladu s standardom za kontrolne organe, ki jo izvaja Slovenska akreditacija.
Delovanje imenovanih izvajalcev overitev je s strani urada redno nadzorovano, tudi prek njihovega obveznega sodelovanja v programih preverjanja usposobljenosti. Del preverjanja usposobljenosti temelji na vključevanju imenovanih izvajalcev overitev v medlaboratorijske primerjave, s čimer se preverja in zagotavlja usklajenost rezultatov merjenj in prepoznava potrebne izboljšave.

Z dobrim sodelovanjem Urada Republike Slovenije za meroslovje in Slovenske akreditacije zagotavljamo visoko stopnjo zaupanja v rezultate merjenj na prej navedenih področjih.