Skoči do osrednje vsebine

EURAMET srečanje kontaktnih oseb tehničnega odbora za pretok potekalo v Sloveniji

Urad Republike Slovenije za meroslovje je gostil pomembno srečanje kontaktnih oseb tehničnega odbora za pretok iz vseh evropskih nacionalnih meroslovnih inštitucij (NMI) in imenovanih inštitutov (DI). Srečanje je potekalo od 18. do 20. aprila 2023, v Ljubljani. Vse udeležence je v uvodu pozdravil tudi direktor Urada, dr. Samo Kopač.
Na sliki so udeleženci odbora EURAMET, ki je potekalo v Ljubljani

Skupinska fotografija kontaktnih oseb tehničnega odbora za pretok EURAMAT

Urad Republike Slovenije za meroslovje kot nacionalni meroslovni inštitut (NMI) aktivno sodeluje v Evropskem združenju nacionalnih meroslovnih inštitutov (EURAMET), namen katerega je krepitev meroslovnih aktivnosti in povečevanje učinkovitosti le-teh. Tehnično delo v EURAMETu je razdeljeno na dvanajst tehničnih odborov, ki so platforma za znanstveno in tehnično sodelovanje na posameznem področju. Urad med drugim aktivno sodeluje v tehničnem odboru za pretok (TC-Flow). Letos je letno srečanje tega tehničnega odbora potekalo v organizaciji Urada v Ljubljani med 18. in 20. aprilom 2023.

Na srečanju, ki se je po treh letih virtualnih sestankov ponovno odvilo v živo, se je zbralo 60 udeležencev iz celotne Evrope. Tridnevni dogodek  je otvoril direktor Urada, dr. Samo Kopač, z uvodnim predavanjem, s katerim je predstavil delo Urada kot nacionalnega meroslovnega inštituta. Prvi dan je na plenarnem delu udeležencem vodja programa za krepitev zmogljivosti znotraj EURAMETa, dr. Tanasko Tasić, predstavil novosti na področju dela EURAMETa s poudarkom na predstavitvi mehanizmov, ki se jih lahko NMI in DI, poslužujejo za lažjo izmenjavo znanja in izkušenj in so sofinancirani s strani Evropske komisije. Nadalje so na plenarnem delu prvi in tretji dan srečanja predavatelji, strokovnjaki s področja merjenja pretoka predstavili splošne teme zanimive za celotno področje pretoka: obstoječe evropske meroslovne mreže, razvoj nove mreže specifično vezane na meritve pretoka, obstoječe projekte v okviru evropskega  partnerstva za meroslovje. Izvedena je bila delavnica o ključnih medlaboratorijskih primerjavah, ki se izvajajo na najvišjem meroslovnem nivoju.  Drugi dan je bil namenjen srečanjem po posameznih pododborih. Sestali so se pododbor za statični volumen, pododbor za pretok kapljevin, pododbor za pretok plinov in pododbor za hitrost tekočin. Na pododborih so strokovnjaki s posameznih področij merjenja pretoka predstavili rezultate zaključenih medlaboratorijskih primerjav in primerjav v teku. Predstavili so razvoj novih in posodobljenih EURAMET kalibracijskih vodil, ki so na voljo javnosti na spletni strani EURAMET in sodelovanja v različnih tehničnih odborih mednarodne organizacije za standardizacijo (ISO).

Tridnevno srečanje je bila izvrstna priložnost za evropske strokovnjake s področja merjenja pretoka, da izmenjajo svoje izkušnje, znanje in ekspertize ter da poglobijo sodelovanja med posameznimi NMI in DI preko različnih mehanizmov znotraj EURAMET skupnosti.