Skoči do osrednje vsebine

V izvajanju je medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje srebra in zlata

V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve, je bila na Uradu Republike Slovenije za meroslovje ponovno organizirana vsakoletna medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin.

V skladu z Zakonom o izdelkih iz plemenitih kovin na Uradu vzpostavljamo in nadzorujemo sistem preskušanja in označevanja plemenitih kovin v Republiki Sloveniji. Nacionalni referenčni laboratorij za analizo zlitin plemenitih kovin je akreditiran za merjenje masnega deleža zlata in srebra v zlitinah iz plemenitih kovin. Laboratorij ima najboljše merilne zmogljivosti na področju plemenitih kovin v državi, ter zagotavlja primerljivost in sledljivost svojih meritev na mednarodno raven ter hkrati skrbi za prenos sledljivosti teh merjenj na druge laboratorije. Laboratorij redno sodeluje v mednarodnih primerjavah, ki jih organizira Konvencija o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin (Hallmarking Convention), katere polnopravna članica je Republika Slovenija postala leta 2009.

Glavni namen študij je zagotavljanje sledljivosti merjenj in izboljševanje meritev. V  primerjalni študiji, vsako leto sodelujejo tako slovenski kemijski laboratoriji, kot tudi  laboratoriji nekaterih tujih preskusnih uradov.

V letošnji primerjalni študiji bodo sodelovali trije slovenski in šest tujih laboratorijev, ki so tehnično usposobljeni za določanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin. Vsi sodelujoči laboratoriji so vzorce zlata in srebra že prejeli, do konca aprila bodo opravili odgovarjajoče analize ter nam posredovali svoje rezultate. Le te bomo ovrednotili ter v juniju 2023 izdali končno poročilo medlaboratorijske primerjalne študije.