Skoči do osrednje vsebine

Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril

V Celju je potekalo že tradicionalno letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, ki se ga je udeležilo veliko število IO iz različnih področij delovanja in izvajanja overitev meril. Tudi letos so v okviru različnih predavanj bile podane ključne novosti in novitete na področju zakonodaje, standardov ter meroslovja, hkrati pa tudi ugotovitve iz stalnega nadzora, ki se izvaja nad delovanjem IO.

Že od časa prvih trgovanj, obdavčitev in sodnih postopkov je področje zakonskega meroslovja tradicionalno del oblastniških funkcij. Moderne države med katere zagotovo po svoji urejenosti na področju meroslovja sodi tudi Slovenija, nadzorujejo zakonska merjenja tudi na področjih, kot so zaščita potrošnikov, zdravstvo in okolje.

Iz tega vidika je v Republiki Sloveniji vzpostavljen distribuiran meroslovni sistem. Na področju zakonskega meroslovja se ta manifestira s sistemom imenovanih oseb, to je kompetentnimi pravnimi osebami oziroma samostojnimi podjetniki posamezniki. V tem sistemu država pod natančno določenimi pogoji in pod strogim nadzorom zaupa izvajanje dela zakonsko obvladovanih nalog širšega družbenega pomena subjektom, ki niso del državne uprave.

Sistem delovanja imenovanih oseb in zahteve za imenovanje tako ureja Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja. Urad izvaja več vrst nadzorov nad delom imenovanih oseb, upravlja z državnimi oznakami, zagotavlja strokovno znanje na najvišjem nivoju in sprejema meroslovne predpise.

Eno od to vrstnih aktivnosti stalnega nadzora in kakovostnega poslovanja ter predajanja znanj je tudi že tradicionalno letno strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril. Letos je srečanje ponovno potekalo v živo, v Celju, kjer se ga je udeležilo veliko število imenovanih oseb. Skupaj s strokovno podkovanimi predavatelji ter sodelavci Urada smo pogledali:

Letno se v Sloveniji izvede blizu 400 000 overitev zakonskih meril in tako lahko resnično skupaj z imenovanimi osebami ocenimo, da so v Republiki Sloveniji v promet dana le merila, ki izpolnjujejo zahteve Zakona o meroslovju ter je trg na tem področju zgledno urejen.