Skoči do osrednje vsebine

Delavnica v okviru ciljnega raziskovalnega projekta

Urad Republike Slovenije za meroslovje že tri leta sodeluje na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru pridobljenih projektov se tako razvijajo različne vsebine in delavnice s področja meroslovja.

V okviru projekta Met4Lab (je kratica za Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike) je Nacionalni inštitut za biologijo kot izvajalec projekta izpeljal delavnico za pregled meroslovnih potreb na področju analiz z verižno reakcijo s polimerazo (PCR) in pripravo podlag za medlaboratorijsko primerjavo.

Na delavnici so soizvajalci projekta Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani ter Katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani predstavili svoje delovanje na področju analiz s PCR in konkretne potrebe po sodelovanju v medlaboratorijskih primerjavah.