Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje

Od 23. junija do 2. oktobra 2023 je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg Urada Republike Slovenije za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) sodelujejo tudi zunanji partnerji.

Meroslovje, znanost o meritvah, je gradnik za industrializirano in vse bolj globalizirano digitalno družbo. Zanesljive meritve so bistvenega pomena za inovacije v industriji, raziskavah, trgovini in regulaciji. Novi družbeni izzivi in ​​nastajajoče tehnologije povečujejo potrebo po natančnih in zanesljivih meritvah ter s tem po novih merilnih zmogljivostih.
Cilj Evropskega meroslovnega partnerstva je podpreti pospeševanje prehoda v zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter okrepiti odpornost, konkurenčnost in gospodarsko rast evropske industrije.
Evropska partnerstva so ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa Evropske komisije: ambiciozen raziskovalni in inovacijski program, ki bo potekal od 2021 do 2027.
Evropsko partnerstvo za meroslovje sofinancirajo države članice in Evropska unija s pričakovanim proračunom v višini več kot 650 milijonov evrov. Pričakovani vpliv evropskega partnerstva na meroslovje je raznolik, saj bo podpiralo široko paleto politik, trgovino in napredovanje ključnih evropskih izzivov.
V okviru partnerstva je EURAMET objavil tretji klic za projekte za naslednja področja:

  • Bazične raziskave (15 razpisanih tem za projekte),
  • Industrija (24 razpisanih tem za projekte),
  • Normativno meroslovje (12 razpisanih tem za projekte) in
  • Gradnja zmogljivosti (5 razpisanih tem).

V besedilu (v angleščini) razpisne dokumentacije boste lahko zasledili natančna navodila o prijavi, kot tudi pomembno sporočilo, da projekte lahko prijavijo konzorciji partnerjev, ki jih morajo sestavljati vsaj trije nacionalni meroslovni inštituti ali imenovani inštituti ter zunanji partnerji, ki prihajajo iz inštitutov, fakultet ali neposredno iz gospodarstva. V Sloveniji so imenovani inštituti nosilci nacionalnih etalonov (NNE). Konzorciji se bodo začeli oblikovati na (v angleščini) partnerskih sestankih od 26. junija do 14. julija 2023. 

V kolikor želite biti neposredno obveščani o klicih in novostih Partnership programa, nam sporočite e-poštni naslov za obveščanje na Urško Turnšek.