Skoči do osrednje vsebine

Predstavitev analize ankete meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

V skladu s Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 je potrebno identificirati in opredeliti meroslovno problematiko na hitro razvijajočih se področjih klinične kemije, biologije in medicine.

Zato smo na Uradu za meroslovje konec poletja 2022 med slovenskimi akreditiranimi preskuševalnimi in medicinskimi laboratoriji izvedli anketo, s katero smo želeli ugotoviti meroslovne potrebe teh laboratorijev predvsem po:

  • sledljivih meritvah,
  • referenčnih materialih,
  • referenčnih meritvah,
  • sodelovanjih v medlaboratorijskih primerjavah oziroma PT -shemah (shemah preskušanja strokovne usposobljenosti - Proficiency testing),
  • potrebah po prenosu znanja na področju sledljivosti in primerljivosti meritev ter
  • potrebah po razvojno-raziskovalnem sodelovanju.

Odzvala se je tretjina vseh akreditiranih preskuševalnih laboratorijev, med njimi pa so bili največji slovenski laboratoriji. K izpolnjevanju ankete smo preko Slovenskega združenja za klinično kemijo in laboratorijsko medicino povabili tudi medicinske laboratorije in tudi pri njih je bil odziv dober. Analiza ankete je pokazala največjo potrebo po dostopnosti do ustreznih certificiranih referenčnih materialov in predaji nekaterih specifičnih znanj s področja meroslovja. Z analizo ankete smo določili nadaljnje korake za izpolnjevanje meroslovnih potreb, ki bodo predvsem usmerjeni k povezovanju in sodelovanju Urada kot nosilca nacionalnega meroslovnega sistema in nosilci nacionalnih etalonov s področja kemije z akreditiranimi preskuševalnimi in medicinskimi laboratoriji v Republiki Sloveniji.