Skoči do osrednje vsebine

Zaključek kontrolnih pregledov pri nosilcih nacionalnih etalonov

Urad je na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih tudi letos, tako kot vsako leto, izvedel pri nosilcih nacionalnih etalonov (NNE) kontrolne preglede, s katerimi smo preverili izpolnjevanje pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti NNE.

Sledili smo leta 2020 vpeljanemu sistematičnemu pristopu, s katerim preverjamo predvsem izvajanje obveznosti NNE v luči izpolnjevanja potreb uporabnikov, zlasti na prenosu sledljivosti merjenj in izvajanju nacionalnih medlaboratorijskih primerjav. Hkrati smo preverjali sledenje ciljev Strategije meroslovja do leta 2025 ter zbirali ključne raziskovalno razvojne teme za morebitni ciljni raziskovalni projekt s poudarkom na identifikaciji potreb konkretnih uporabnikov v Republiki Slovenija.

V skladu z Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o nacionalnih etalonih je v Republiki Sloveniji vzpostavljen distribuiran nacionalni meroslovni sistem, ki poleg Urada vključuje osem NNE za posamezne enote SI sistema. Nacionalni meroslovni sistem je ključnega pomena za vsako državo in pogoj za uspešen razvoj gospodarstva, novih tehnologij, znanosti in razvoja družbe v celoti.

Ugotovitve zbrane na kontrolnih pregledih so podlaga za nadaljnji razvoj nacionalnega meroslovnega sistema.