Skoči do osrednje vsebine

Urad udeleženec javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov

Urad Republike Slovenije za meroslovje je že drugo leto zapored uspešno sodeloval na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS).

Modra škatla od zdravil in majhne stekleničke oziroma laboratorijske ampule.

Nacionalni inštitut za biologijo | Avtor Nacionalni inštitut za biologijo

Namen razpisa je izbor in sofinanciranje raziskovalnih projektov, ki bodo podpora vladi in sektorjem udeležencev javnega razpisa v zvezi s pripravo strokovnih podlag za odločanje in oblikovanje razvojnih ter drugih politik na posameznem področju javnega interesa, ki je nujna za izboljšanje konkurenčnosti in trajnostnega razvoja Slovenije.

V letošnjem razpisu CRP 2022 je pod težiščem Vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba in tematski sklopom, Zdravo in aktivno življenje, Urad razpisal temo, Izhodišča za vzpostavitev sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju biokemijske analitike na primeru metode verižne reakcije s polimerazo (PCR), z naslednjimi cilji:

  • opredelitev izhodišč za vzpostavitev centralnega sistema za identifikacijo in izmenjavo meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR) z namenom hitrejšega in učinkovitejšega reagiranja v primeru kriznih situacij oziroma novih potreb po merjenjih;
  • identifikacija meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine na primeru biokemijske analitike z metodo verižne reakcije s polimerazo (PCR);
  • opredelitev načina zagotavljanja meroslovne sledljivosti pri določevanju SARS- CoV-2 s PCR metodo.

Na razpis se je prijavil Nacionalni inštitut za biologijo s soizvajalci Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, Inštitutom za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani, Inštitutom za mikrobiologijo in parazitologijo Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani in Katedro za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani.

ARRS je 30. septembra 2022 izdal Ugotovitveni sklep o izboru prijav za sofinanciranje raziskovalnih projektov CRP 2022, s katerim je za sofinanciranje odobril tudi projekt, prijavljen na Uradovo temo v višini 90.000 eurov. Projekt se je začel izvajati 1. oktobra 2022 in bo trajal dve leti. Izvedba in rezultati projekta bodo pripomogli k uresničevanju strateških ciljev Strategije meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025.