Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • EURAMET srečanje kontaktnih oseb tehničnega odbora za pretok potekalo v Sloveniji

  Urad Republike Slovenije za meroslovje je gostil pomembno srečanje kontaktnih oseb tehničnega odbora za pretok iz vseh evropskih nacionalnih meroslovnih inštitucij (NMI) in imenovanih inštitutov (DI). Srečanje je potekalo od 18. do 20. aprila 2023, v Ljubljani. Vse udeležence je v uvodu pozdravil tudi direktor Urada, dr. Samo Kopač.

 • Izvedena medlaboratorijska primerjava na točilnih avtomati za motorna goriva

  Urad Republike Slovenije za meroslovje je v letu 2022 organiziral medlaboratorijsko primerjavo na področju točilnih avtomatov za motorna goriva (MIRS PT 03 2022). K sodelovanju so pristopili vsi izvajalci overitev zadevnih merilnih instrumentov v Republiki Sloveniji, kar pomeni pet zasebnih subjektov, imenovanih za izvajanje overitev in tudi sam Urad Republike Slovenije za meroslovje.

 • Zbiranje potreb in izvajanje centraliziranih medlaboratorijskih primerjav v Sloveniji

  Urad Republike Slovenije za meroslovje in Fakulteta za strojništvo, Univerze v Mariboru sta za vse akreditirane kalibracijske in preskusne laboratorije, s področja fizikalnih veličin, v okviru pridobljenega projekta izvedla prvo interaktivno delavnico.

 • Interdisciplinarnost meroslovca šteje

  V okviru 42. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti je v četrtek 23. 3. 2023 v Portorožu potekal dogodek, Interdisciplinarnost meroslovca šteje, pod organizacijo Urada RS za meroslovje in Fakultete za organizacijske vede Kranj.

 • V izvajanju je medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje srebra in zlata

  V okviru nacionalnega sistema potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin za zagotavljanje kakovosti izdelkov in zaupanje v meritve, je bila na Uradu Republike Slovenije za meroslovje ponovno organizirana vsakoletna medlaboratorijska primerjalna študija za določevanje masnega deleža srebra in zlata v zlitinah iz plemenitih kovin.

 • Delavnica v okviru ciljnega raziskovalnega projekta

  Urad Republike Slovenije za meroslovje že tri leta sodeluje na Javnih razpisih za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki jih objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS). V okviru pridobljenih projektov se tako razvijajo različne vsebine in delavnice s področja meroslovja.

 • Neopravičeno zavajanje potrošnikov

  Sektor za meroslovni nadzor, ki deluje znotraj Urada Republike Slovenije za meroslovje je prejel več prijav, da imajo tehtnice na oddelkih sadja in zelenjave v trgovskih centrih Spar d. o. o. in Mercator d. o. o. na tehtalni površini nameščene plastične zaščitne pokrove in da tako goljufajo pri tehtanju.

 • Odprt klic za teme projektov Partnerstva

  Evropsko združenje nacionalnih meroslovnih inštitutov (angleško The gateway to Europe's integrated metrology community - EURAMET) je objavil razpis za teme projektov Evropskega partnerstva za meroslovje v letu 2023, ki je odprt od 11. januarja 2023 do 20. februarja 2023.

 • Ugotovitve lanskoletnih nadzorov prodaje sadja in zelenjave na stojnicah

  Šest pristojnih inšpekcijskih služb je danes na novinarski konferenci predstavilo ugotovitve nadzorov prodajalcev sadja in zelenjave v lanskem letu.

 • Predstavitev analize ankete meroslovnih potreb na področju kemije, biologije in medicine

  V skladu s Strategijo meroslovja v Republiki Sloveniji do leta 2025 je potrebno identificirati in opredeliti meroslovno problematiko na hitro razvijajočih se področjih klinične kemije, biologije in medicine.

 • Praznično voščilo Urada Republike Slovenije za meroslovje


 • Zaključek kontrolnih pregledov pri nosilcih nacionalnih etalonov

  Urad je na podlagi Pravilnika o nacionalnih etalonih tudi letos, tako kot vsako leto, izvedel pri nosilcih nacionalnih etalonov (NNE) kontrolne preglede, s katerimi smo preverili izpolnjevanje pogojev, izvajanje dejavnosti in izpolnjevanje obveznosti NNE.

 • Strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril

  V Celju je potekalo že tradicionalno letno strokovno srečanje imenovanih oseb (IO) za izvajanje overitev meril, ki se ga je udeležilo veliko število IO iz različnih področij delovanja in izvajanja overitev meril. Tudi letos so v okviru različnih predavanj bile podane ključne novosti in novitete na področju zakonodaje, standardov ter meroslovja, hkrati pa tudi ugotovitve iz stalnega nadzora, ki se izvaja nad delovanjem IO.

 • 27. zasedanje Generalne konference za uteži in mere (CGPM)

  Direktor Urada Republike Slovenije za meroslovje dr. Samo Kopač je zastopal Slovenijo na zasedanju Generalne konference za uteži in mere, ki je najvišji organ metrske konvencije in zaseda enkrat na štiri leta.

 • Urad udeleženec javnega razpisa za izbiro raziskovalnih projektov

  Urad Republike Slovenije za meroslovje je že drugo leto zapored uspešno sodeloval na Javnem razpisu za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa (CRP), ki ga je objavila Javna agencija za raziskovalno dejavnost v Republiki Sloveniji (ARRS).

 • Dnevi odprtih vrat za srednje šole

  Po dveh letih so Dnevi odprtih vrat letos ponovno potekali v živo, v naših laboratorijih v Ljubljani in Celju. Obiskalo nas je več kot 140 dijakov in profesorjev iz različnih srednjih šol. Preko 450 dijakov pa se je na meroslovno raziskovanje, zaradi prostorske omejitve laboratorijev, podalo virtualno, v sredo, 12. oktobra 2022.

 • Strokovno srečanje Sekcije zlatarjev in draguljarjev

  Sekcija zlatarjev in draguljarjev je v okviru Obrtno Podjetniške Zbornice Slovenije (OZS), pod vodstvom novega predsednika Ervina Kapuna, v soboto 24. 9. 2022, v Celju organizirala letno srečanje.

 • Uspešno zaključeno ocenjevanje s strani Slovenske akreditacije

  Na Uradu Republike Slovenije za meroslovje je v preteklih dneh s strani Slovenske akreditacije (SA) potekalo ponovno ocenjevanje kontrolnega organa K-037 in kalibracijskega laboratorija LK-005 ter redni nadzor v preskuševalnem laboratoriju LP-024. Ocenjevanje usposobljenosti je potekalo po standardih SIST EN ISO/IEC 17020:2012 in SIST EN ISO/IEC 17025:2017.

 • 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS)

  Svoja vrata je odprl že 54. Mednarodni obrtni sejem (MOS) v Celju. Sejem MOS je daleč največji gospodarski dogodek v Sloveniji. Gre za povezovanje gospodarstva, obrti in podjetništva, povezovanje pa je ključno v tem času.

 • 89. zasedanje Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin

  Danes, 13. septembra 2022 se je v Ženevi sestal Stalni odbor Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, v katerem so zastopane vse države pogodbenice. Stalni odbor, ki se sestaja najmanj enkrat na leto, izdaja posebna vodila in priporočila v zvezi z izvajanjem konvencije, obenem pa tudi preverja izpolnjevanje pogojev za članstvo v primeru prošnje za priključitev h konvenciji.