Skoči do osrednje vsebine

Novi Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti

Objavljen je novi oziroma spremenjeni Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu, ki je stopil v veljavo 6. aprila 2024.
Na sliki je prikazano merjenje hitrosti avtomobila, ki se vozi po cesti.

Merilniki hitrosti, ki omogočajo izvajanje meritev hitrosti iz policijskega oziroma redarskega vozila v gibanju med vožnjo na cesti. | Avtor: mag. Roman Flegar

Urad za meroslovje aktivno spremlja potrebe Republike Slovenije na področju zagotavljanja prometne varnosti ter razvoja na področju merjenja hitrosti vozil v cestnem prometu s ciljem, da se omogoči čimbolj učinkovita uporaba Zakona o pravilih cestnega prometa za zagotavljanje umirjanja hitrosti, kot enega največjih vzrokov prometnih nesreč.

V času od uveljavitve Pravilnika o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti leta 2015 smo bili priča razvoju in spremembam na področju merilnikov hitrosti, to je radarskih merilnikov s tehnologijo hkratnega merjenja hitrosti večjega števila vozil in odsekovnih merilnikov hitrosti. Pojavili so se tudi prvi merilniki hitrosti, ki temeljijo na 77 GHz tehnologiji in merilniki hitrosti, ki omogočajo izvajanje meritev hitrosti iz policijskega oziroma redarskega vozila v gibanju med vožnjo na cesti. V tem času smo na Uradu vseskozi pridobivali dodatne izkušnje na področju ugotavljanja skladnosti in overitev merilnikov hitrosti in sledili razvoju področja.

Sprememba pravilnika odpravlja določene tehnične nejasnosti ter omogoča nemoteni nadaljnji razvoj na področju zagotavljanja prometne varnosti in merjenja prekoračitev hitrosti vozil na podlagi novih tehnoloških rešitev. Sprememba pravilnika je stopila v veljavo 6.4.2024.