Skoči do osrednje vsebine

Veliki živilski seminar

V organizaciji Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij je na Gospodarski zbornici Slovenije potekal veliki živilski seminar, na katerem je s strokovnim predavanjem sodeloval tudi Urad Republike Slovenije za meroslovje.

Namen tako velikega jesenskega, kot tudi spomladanskega živilskega seminarja je seznaniti udeležence z aktualnimi izzivi živilske industrije in novostmi v zakonodaji. Že drugo leto je Urad za meroslovje sodeloval z aktualno strokovno tematiko s področja meroslovja. Inšpektorica višja svetnica mag. Mojca Požar je s področja meroslovja predstavila neto nazivno količino na predpakiranih živilih in uporabo znaka EGS "e". 

Meroslovna zakonodaja s področja količin predpakiranih izdelkov, ki povzema določbe evropskih direktiv e-znaka, je bila v slovenski pravni red sprejeta pred dobrimi dvajsetimi leti. Kljub intenzivni promocijski dejavnosti v začetnem obdobju ter rednem inšpekcijskem nadzoru, se v praksi še pojavljajo nejasnosti ali zavezanci, ki teh zahtev ne poznajo. Zato so bile v predavanju predstavljene bistvene zahteve Pravilnika o količinah predpakiranih izdelkov. Poseben poudarek je bil na označevanju in uporabi znaka EGS »e«. Predavateljica je pri podajanju vsebin izhajala iz svojega dolgoletnega znanja in izkušenj pri izvajanju inšpekcijskega nadzora.