Skoči do osrednje vsebine

Urad izboljšal kalibracijske in merilne zmogljivosti na področju prostornine

V laboratoriju za prostornino Urada za meroslovje smo na podlagi uspešnih sodelovanj v mednarodnih medlaboratorijskih primerjavah najvišjega meroslovnega nivoja izboljšali dve kalibracijski in merilni zmogljivosti (angleško Calibration and measurement Capability – CMC) objavljeni v podatkovni bazi mednarodnega urada za uteži in mere (francosko Bureau International des Poids et Mesures - BIPM).

Pokončna, srebrna merilna posoda, ki je sestavljena iz lija, vratu in spodaj posode.

Delovni etalon z nazivno prostornino 5 l

Urad Republike Slovenije za meroslovje vzdržuje nacionalni meroslovni sistem in skrbi za njegov razvoj. Ena izmed nalog Urada v tem sklopu je tudi delovanje kot nacionalni meroslovni laboratorij na področju fizikalnih veličin masa in prostornina, kjer skrbimo za zagotavljanje merilne sledljivosti, za kar so potrebne ustrezne kalibracijske in merilne zmogljivosti (angleško Calibration and measurement Capability – CMC). Da svoje CMC potrjujemo in da lahko primerjamo merjenje prostornine po celem svetu, kar je ključno za mednarodno izmenjavo, se udeležujemo medlaboratorijskih primerjav, v okviru Evropskega združenja nacionalnih meroslovnih institucij (EURAMET). S sodelovanjem zagotavljamo, da so merjenja prostornine v Sloveniji enakovredna merjenjem v Evropi in svetu. Na podlagi  uspešnega sodelovanja, v ključnih in dopolnilnih medlaboratorijskih primerjavah na najvišjem meroslovnem nivoju, nam je uspelo izboljšati že objavljene CMC v podatkovni bazi Mednarodnega urada za uteži in mere (BIPM). Izboljšali smo CMC za etalone od 2 l do 500 l, ki jih kalibriramo z gravimetrično metodo z merilno negotovostjo 0,01 procent (%) ter CMC za od 50 l  do 5000 l, ki jih kalibriramo z volumetrično metodo, z merilno negotovostjo 0,02 procenta (%).