Skoči do osrednje vsebine

Letno strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril

Aktivnosti stalnega nadzora in kakovostnega poslovanja ter predajanja znanj je tudi letno strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril. Letos je srečanje potekalo v Kongresnem centru Camino v Žalcu in se ga je udeležilo veliko število imenovanih oseb, ki so z deljenjem svojih izkušenj iz prakse še dodatno obogatili program in zaključno razpravo.

Republika Slovenija ima vzpostavljen distribuiran meroslovni sistem. Na področju zakonskega meroslovja se ta manifestira s sistemom imenovanih oseb. To so kompetentne pravne osebe oziroma samostojnimi podjetniki posamezniki, ki izpolnjujejo vse zahteve Pravilnika o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja.

V takem sistemu država pod natančno določenimi pogoji in pod strogim nadzorom zaupa izvajanje dela zakonsko obvladovanih nalog širšega družbenega pomena subjektom, ki niso del državne uprave. Urad pa na tem področju izvaja več vrst nadzorov nad delom imenovanih oseb, upravlja z državnimi oznakami, zagotavlja strokovno znanje na najvišjem nivoju in sprejema meroslovne predpise.

Eno od to vrstnih aktivnosti stalnega nadzora in kakovostnega poslovanja ter predajanja znanj je tudi letno strokovno srečanje imenovanih oseb za izvajanje overitev meril. Letos je srečanje potekalo v Kongresnem centru Camino v Žalcu in se ga je udeležilo veliko število imenovanih oseb. Skupaj s strokovno podkovanimi predavatelji ter sodelavci Urada smo pogledali:

Letno se v Sloveniji izvede blizu 400 000 overitev zakonskih meril in tako lahko resnično skupaj z imenovanimi osebami ocenimo, da so v Republiki Sloveniji v promet dana le merila, ki izpolnjujejo zahteve Zakona o meroslovju ter je trg na tem področju zgledno urejen. Seveda pa kot je zapisal že Pele »Uspeh ni stvar sreče. To je trdo delo, vztrajnost, učenje, žrtvovanje in predvsem ljubezen do tega, kar počnete« in s to mislijo smo tudi zaključili letno strokovno srečanje ter se podali novim izzivom naproti.