Skoči do osrednje vsebine

Spletna delavnica Meroslovne potrebe na področju kemije, biologije in medicine

28. septembra 2023 je bila izvedena zelo zanimiva spletna delavnica z naslovom Meroslovne potrebe na področju kemije, biologije in medicine. Katere namen je bil poglobiti sodelovanje z uporabniki in bolje poznati njihove meroslovne potrebe, kar je ključno zlasti pri razvoju razvoj novih področij, kamor ta hip sodijo merjenja v medicini in bio-analitiki.
Zaslon ekrana z naslovnico spletne delavnice in vsemi prijavljenimi nanjo
1 / 2

Urad Republike Slovenije za meroslovje vzdržuje nacionalni meroslovni sistem in skrbi za njegov razvoj. Sodelovanje z uporabniki in poznavanje njihovih meroslovnih potreb je ključno zlasti pri razvoju novih področij, kamor ta hip sodijo merjenja v medicini in bio-analitiki. Področja kemije, biologije in medicine so ena od trenutno najhitreje se razvijajočih področij merjenj s številnimi meroslovnimi izzivi. V želji vzpostaviti čim bolj učinkovit meroslovni sistem, ki bo ustrezno sledil potrebam uporabnikov na teh novih področjih, je bila pomladi 2023 najprej izvedena anketa med  akreditiranimi bio-analitskimi in medicinskimi laboratoriji,  s katero se je podrobneje spoznalo delovanje in meroslovne potrebe teh laboratorijev.

Anketi je nato v četrtek, 28. septembra 2023 sledila še spletna delavnica z naslovom Meroslovne potrebe na področju kemije, biologije in medicine. Na delavnico so bili vabljeni vsi laboratoriji, ki izvajajo meritve na teh področjih, in na njej so bili predstavljeni rezultati ankete ter nadaljnji koraki, ki jih izvaja in načrtuje Urad za izboljšanje stanja glede pokrivanja meroslovnih potreb uporabnikov na obravnavanih področjih. Udeležencem je bil predstavljen tudi Evropski meroslovni program. Na koncu delavnice je bila izvedena razprava na temo meroslovnih potreb sodelujočih. V okviru diskusije so bile obravnavane najbolj pereče meroslovne tematike in pobude s strani laboratorijev. Iz predstavljenih različnih dobrih praks, ki so jih podelili nekateri udeleženci, je bilo predstavljeno, kako se lahko z meroslovnimi izzivi spopadejo tudi drugi laboratoriji.

Delavnica je bila eden izmed korakov, ki jih izvaja Urad za realizacijo strategije meroslovja za zboljšanje stanja glede meroslovnih potreb uporabnikov v Republiki Sloveniji.