Skoči do osrednje vsebine

Minister Matjaž Han, v Celju otvoril prenovljen laboratorij za plemenite kovine

Minister za gospodarstvo, turizem in šport g. Matjaž Han je danes, 13. marca 2024, na Uradu Republike Slovenije za meroslovje v Celju, otvoril prenovljen laboratorij za plemenite kovine. Laboratorij, kjer se preskušajo in označujejo izdelki iz plemenitih kovin, vsako leto zagotovi skladnost za cca 130000 izdelkov oziroma 1500 kg plemenitih kovin (zlata, srebra, paladija in platine).
Minister Matjaž Han. direktor Urada za meroslovje dr. Samo Kopač in župan Mestne občine Celje Matija Kovač
1 / 3

Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je ob odprtju laboratorija poudaril pomen meroslovja: »Z meroslovjem in merjenji se v življenju srečujemo na vsakem koraku, a se tega običajno niti ne zavedamo. Meroslovje s hitrimi, točnimi in zanesljivimi merjenji podpira kakovost izdelkov in učinkovitost procesov v naših podjetjih. Ključno vlogo igra pri inovacijah, zasnovi in proizvodnji izdelkov, ki so varni in v skladu s potrebami trga. Obenem pa je pomembno tudi pri odkrivanju nevarnih in neskladnih izdelkov. Meroslovje je zato potrebno za uspešen gospodarski, tehnološki in znanstveni razvoj Slovenije ter kakovostno in varno življenje prebivalcev. Vesel sem, da ima urad za meroslovje sedaj sodoben laboratorij, kar je pomembno tako z vidika varnosti zaposlenih kot kakovosti dela urada.«

V Republiki Sloveniji je področje plemenitih kovin zakonsko urejeno. Za to skrbi Urad za meroslovje, ki je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter je tudi nosilec nacionalnega etalona za merjenje množine plemenitih kovin v zlitinah. Na področju plemenitih kovin Urad izvaja preskušanje in označevanje izdelkov iz plemenitih kovin z oznako skladnosti na najvišji strokovni ravni ter skrbi za registracijo znakov dobaviteljev-zlatarjev in vodenje odgovarjajočega registra.

V laboratoriju urada v Celju, ki izvaja akreditirane kvantitativne kemijske analize za določevanje plemenitih kovin v zlitinah, je bila v preteklem letu izvedena temeljita prenova, ki je bila potrebna zaradi ohranjanja kakovosti meritev na najvišjem nivoju in varovanja zdravja zaposlenih.

Novi digestoriji, novo prezračevanje in nove sistemske rešitve bodo bistveno zmanjšale obremenjenost ter izpostavljenost zaposlenih zdravju škodljivim hlapom, prav tako pa bo sodobna infrastruktura omogočila vzdrževanje merilnih zmogljivosti laboratorija za merjenje masnega deleža plemenitih kovin na najvišjem meroslovnem nivoju na svetu (Calbration Measurement Capabilities (CMC) v BIPM bazi). Laboratorij vsako leto tudi določi referenčno vrednost  materialov za medlaboratorijsko primerjalno študijo. Glavni namen študije je zagotavljanje sledljivosti merjenj in preverjanje usposobljenosti laboratorijev nekaterih večjih dobaviteljev, ki, po pooblastilu urada, v svojih laboratorijih samostojno izvajajo kemijske analize izdelkov lastne proizvodnje, kot to izvaja urad za ostale dobavitelje. Laboratorij letno obravnava v povprečju 500 zahtev za preskus in označitev izdelkov iz plemenitih kovin. V okviru teh zahtev se z različnimi preskusnimi metodami opravi merjenje deleža plemenitih kovin v skoraj 8 000 izdelkih, pri čemer se izvede cca. 200 kemijskih analiz, ostalo pa so rentgenski preskusi na posodobljenih rentgenskih inštrumentih (XRF). Zadnji XRF je bil prav tako nabavljen v okviru obnove infrastrukture laboratorija v letu 2023.

Celotni sistem potrjevanja skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin omogoča letno potrditev ustrezne kakovosti cca. 1 500 kg oziroma okvirno 130 000 izdelkov. S tem se zagotovi izpolnjevanje zahtev mednarodne Konvencije o preskušanju in označevanju izdelkov iz plemenitih kovin, omogočen je prosti pretok izdelkov v države EU ter zagotovljeno visoko varstvo potrošnikov.

Poslanstvo Urada in obnovljenega laboratorija je v prvi vrsti zaščititi potrošnika, da bo zares kupil izdelke iz plemenitih kovin ustrezne kakovosti. Zato Urad izvaja tudi pregled delovanja celotnega sistema dobaviteljev ter hkrati opravlja inšpekcijski nadzor nad izdelki iz plemenitih kovin v prometu.

Kupcem pred nakupom izdelkov iz plemenitih kovin svetujemo, da na spletni strani Urada za meroslovje preverijo ali:

  • je dobavitelj na Uradu registriran kot dobavitelj izdelkov iz plemenitih kovin;
  • ima izdelek iz plemenitih kovin tri oznake oziroma žige, kajti vsi izdelki v prometu morajo biti označeni s tremi oznakami (znak dobavitelja, znak čistine in oznaka skladnosti), saj le vse tri oznake na izdelkih iz plemenitih kovin kupcu zagotavljajo kakovost izdelka.