Skoči do osrednje vsebine

Spremembe Pravilnika o merilnih instrumentih

V veljavo je stopila sprememba Pravilnika o merilnih instrumentih, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 98/2023.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilnih instrumentih uvaja manjše spremembe in dopolnitve, namen katerih je predvsem posodobitev veljavnega pravilnika ter uskladitev s spremembami evropskih predpisov. Poleg tega je pravilnik prečiščen v luči odprave ugotovljenih napak v obstoječem predpisu. Predvsem gre za naslednje spremembe:

  • dodana je pravna podlaga za izdajanje revizij certifikatov,
  • določba glede postopkov nadzora nad merili je usklajena s spremembami Uredbe EU 2019/1020, ki govori o nadzoru trga,
  • natančneje je opredeljen rok do katerega mora biti izvedena redna overitev merila po prvem dajanju le-tega na trg,
  • popravljene so tehnične in tipkarske napake v prilogah k pravilniku.