Skoči do osrednje vsebine

Objavljen je razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje za leto 2024

Od 26. junija do 30. septembra 2024 je odprt razpis za projekte Evropskega partnerstva za meroslovje, v katerem lahko poleg Urada Republike Slovenije za meroslovje in priznanih nosilcev nacionalnih etalonov (NNE) sodelujejo tudi zunanji partnerji.

Meroslovje, znanost o meritvah, je gradnik za industrializirano in vse bolj globalizirano digitalno družbo. Zanesljive meritve so bistvenega pomena za inovacije v industriji, raziskavah, trgovini in regulaciji. Novi družbeni izzivi in ​​nastajajoče tehnologije povečujejo potrebo po natančnih in zanesljivih meritvah ter s tem po novih merilnih zmogljivostih.
Cilj Evropskega meroslovnega partnerstva je podpreti pospeševanje prehoda v zeleno, podnebno nevtralno in digitalno Evropo ter okrepiti odpornost, konkurenčnost in gospodarsko rast evropske industrije.
Evropska partnerstva so ključno orodje za izvajanje programa Obzorje Evropa Evropske komisije: ambiciozen raziskovalni in inovacijski program, ki poteka od leta 2021 do leta 2027.
Evropsko partnerstvo za meroslovje sofinancirajo države članice in Evropska unija s pričakovanim proračunom v višini več kot 650 milijonov evrov. Pričakovani vpliv evropskega partnerstva na meroslovje je raznolik, saj bo podpiralo široko paleto politik, trgovino in napredovanje ključnih evropskih izzivov.

V okviru partnerstva je EURAMET objavil četrti klic za projekte za naslednja področja:

  • zeleni dogovor (23 razpisanih tem),
  • digitalna preobrazba (10 razpisanih tem),
  • normativno meroslovje (10 razpisanih tem) in
  • gradnja zmogljivosti (9 razpisanih tem).

V besedilu (v angleščini) razpisne dokumentacije boste lahko zasledili natančna navodila o prijavi kot tudi pomembno sporočilo, da projekte lahko prijavijo konzorciji partnerjev, ki jih morajo sestavljati vsaj trije nacionalni meroslovni inštituti, v Sloveniji je to Urad RS za meroslovje, ali imenovani inštituti, v Sloveniji so to nosilci nacionalnih etalonov (NNE) ter zunanji partnerji, ki prihajajo iz inštitutov, fakultet ali neposredno iz gospodarstva. Konzorciji se bodo začeli oblikovati na (v angleščini) partnerskih sestankih.

V kolikor želite biti neposredno obveščani o klicih in novostih Partnership programa, se obrnite na Urško Turnšek in nam sporočite e-poštni naslov za obveščanje.