Skoči do osrednje vsebine

Novice

Prilagodite izpis

Možnost filtriranja zapisov
Ponastavi
 • Svečana prisega pravosodnega policista

  Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom je danes svečano prisegel pravosodni policist, ki bo delo opravljal v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni.

 • Zaključeno NPK usposabljanje v ženskem zaporu

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig je 16. decembra 2021 potekal izpit za pridobitev certifikata nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) - pomočnik kuharja.

 • Praznične aktivnosti v zavodih za prestajanje kazni zapora in v prevzgojnem domu

  V Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij se v predprazničnem času trudimo, da bi bivanje zaprtih oseb v zaporih in v prevzgojnem domu na štirinajstih različnih lokacijah po državi popestrili z različnimi aktivnostmi, ki jih dopuščajo aktualne zdravstvene razmere.

 • Predavanje v ženskem zaporu na Igu

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig smo 8. decembra 2021 gostili predavanje Sabince Gorenc.

 • Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje smo podarili ravnotežnostne kocke Dobra roka

  Državni sekretar Ministrstva za pravosodje Zlatko Ratej je danes skupaj z generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Moste–Polje (ZPM Moste–Polje) doniral komplete unikatnih lesenih kock Dobra roka. Kocke izdelujejo zaprte osebe v več zaporih, podarjene pa bodo otrokom in drugim vključenim v različne programe ZPM Moste–Polje.

 • Slikanica mladoletnika Prevzgojnega doma Radeče v romskem jeziku

  V mesecu novembru 2021 je Prevzgojni dom Radeče izdal že drugo knjigo v letošnjem letu. Poletni pesniški zbirki mladoletnika je tokrat sledila slikanica z naslovom Šu Čibele/O čebelah, v romskem jeziku.

 • Svečana prisega dveh pravosodnih policistov

  Danes sta pred generalnim direktorjem Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom zaprisegla dva novosprejeta pravosodna policista. Delo bosta opravljala v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni in v Zavodu za prestajanje mladoletniškega zapora in kazni zapora Celje.

 • Mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami

  Ob 25. novembru, mednarodnem dnevu boja proti nasilju nad ženskami, se na Upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) pridružujemo akcijam, s katerimi različne organizacije po vsem svetu opozarjamo na odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in nujnost preprečevanja nasilja nad njimi.

 • Prostočasne aktivnosti v zaporu Koper

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Koper smo v mesecu novembru v okviru prostočasnih aktivnosti za zaprte osebe med drugimi organizirali tudi nogometno tekmo in pohod.

 • Tradicionalni slovenski zajtrk v slovenskih zaporih

  Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij se je pridružila pobudi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in ob dnevu slovenske hrane podprla projekt Tradicionalni slovenski zajtrk. Letos je bil opremljen s sloganom Zajtrk s sadjem – super dan!

 • Predstavitev knjige Tek za življenjem v ljubljanskem zaporu

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana je 16. novembra 2021 potekala predstavitev knjige Tek za življenjem avtorja Mitje Duha.

 • Teden zaporov 2021

  Pobuda Teden zaporov letos poteka od 14. do 20. novembra 2021. Pobuda je nastala z namenom ozaveščanja o potrebah zaprtih oseb in njihovih svojcev, žrtev kaznivih dejanj, delavcev in prostovoljcev v zaporih ter vseh zaposlenih v kazenskopravnem sistemu.

 • Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah 2021

  Letošnji Mednarodni teden ozaveščanja o prevarah v organizaciji družbe Deloitte poteka od 15. do 19. novembra 2021. Kot podpisnik sporazuma letos prvič sodeluje tudi Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij.

 • Svečana prisega treh novosprejetih pravosodnih policistov

  Pred generalnim direktorjem mag. Bojanom Majcnom so danes svečano prisegli trije pravosodni policisti. Kandidati so opravili vse sklope usposabljanj in izpite ter danes izrekli prisego: »Slovesno prisegam, da bom pri izvajanju nalog varovanja in nadzora vestno, odgovorno, humano in zakonito izpolnjeval svoje naloge ter spoštoval človekove pravice in temeljne svoboščine.

 • Sprememba navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora

  V Uradnem listu RS številka 167/21 je bilo 22. 10. 2021 objavljeno Navodilo o spremembi in dopolnitvi Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora, ki je začelo veljati 15. dan po objavi, to je 6. 11. 2021.

 • Predstavitveni videoposnetki Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij

  Na družbenih omrežjih Ministrstva za pravosodje z današnjim dnem pričenjamo z objavo video posnetkov, v katerih bo v ospredju predstavitev Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS).

 • Uvodni sestanek projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«

  Danes je v Ljubljani potekal uvodni sestanek projekta »Izboljšanje mladoletniškega kazenskopravnega sistema in okrepitev izobraževanja ter usposabljanja zaporskega osebja«, ki so se ga udeležili predstavniki Evropske komisije, Sveta Evrope, Ministrstva za pravosodje, Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij in drugi povabljeni deležniki.

 • Predstavitev pomembne pridobitve v Prevzgojnem domu Radeče

  V Prevzgojnem domu Radeče je danes potekala predstavitev CNC stroja, ki predstavlja pomembno pridobitev za vključevanje mladoletnikov v izobraževanje, usposabljanje in delo ter omogoča boljše zaposlitvene možnosti po odpustu iz zavoda.

 • Jesenska delavnica v mariborskem zaporu

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor smo 19. in 25. oktobra 2021 izvedli ustvarjalne delavnice.

 • Turnir v odbojki v zaporu na Igu

  V Zavodu za prestajanje kazni zapora Ig smo 20. oktobra 2021 izvedli povratni turnir v odbojki.