Skoči do osrednje vsebine

Ministrica na kolegiju z direktorji zavodov za prestajanje kazni zapora in prevzgojnega doma

Ministrica za pravosodje Andreja Katič se je danes udeležila kolegija generalnega direktorja Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS), na katerem se je srečala z direktorji vseh zavodov za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) in prevzgojnega doma. Namen srečanja je bil seznanitev z razmerami in izzivi, s katerimi se soočajo slovenski zapori in prevzgojni dom v Radečah.

»Zavedam se, da trenutna zaporska situacija predstavlja enega večjih izzivov, zato je ureditev te problematike med mojimi prednostnimi nalogami. Že iz prejšnjega mandata pravosodne ministrice vem, da ste v zaporskem sistemu odlične sodelavke in sodelavci, ki svoje delo, kljub zahtevnim okoliščinam, opravljate vrhunsko - strokovno in z veliko mero srčnosti. In tudi zaradi vas sem sprejela izziv, da se, kljub okrnjenemu ugledu ministrstva, vrnem v ta resor. Želim si dobrega sodelovanja in predvsem iskanja rešitev, izhajajoč iz vašega videnja razmer in predlogov za izboljšanje,« je ministrica v uvodnem pozdravu nagovorila direktorje in sodelavce URSIKS.

Direktorji so v nadaljevanju ministrico seznanili s stanjem po posameznih zavodih. Skupni izziv vseh je visoka prezasedenost zaporov, saj se URSIKS sooča z največjo prezasedenostjo doslej - predvsem zaradi velikega porasta pripornikov, osumljenih storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države. Vsi direktorji so izpostavili tudi kadrovsko pomanjkanje, zato se nadejajo čimprejšnjega sprejetja novele Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1I).

Glavni cilj predloga novele zakona je omiliti posledice prezasedenosti zaporov do dokončanja izgradnje novega zapora v Dobrunjah in vsaj delno ublažiti pomanjkanje pravosodnih policistov, z dodajanjem pravnih podlag za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje zakonsko določenih del in nalog, po drugi strani pa izboljšati pogoje za varnejše prestajanje kazni zaprtim osebam.