Skoči do osrednje vsebine

Obisk ministrice Katič in ministra Boštjančiča v Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni

Ministrica za pravosodje Andreja Katič in minister za finance Klemen Boštjančič sta obiskala Zavod za prestajanje kazni zapora (ZPKZ) Dob pri Mirni ter se srečala z generalnim direktorjem Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij mag. Bojanom Majcnom, direktorjem zavoda Zoranom Remicem in predsednikom Sindikata državnih organov Frančiškom Verkom.

Ministra sta si ogledala zaprti del zavoda, in sicer enega od starih oddelkov zapora in v letu 2011 izgrajen novejši oddelek ter prostore kuhinje za zagotavljanje prehrane zaprtih oseb. Namen uvodnega ogleda zavoda je bil seznanitev z razmerami v zaporskem sistemu. V nadaljevanju je sledilo delovno kosilo, na katerem so si sogovorniki izmenjali vtise ob videnem in razširili pogovore o težavah, ki pestijo slovenske zapore in možnih rešitvah.

Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij (URSIKS) se sooča z največjo prezasedenostjo zaporov doslej (140 %), čemer botruje predvsem velik porast pripornikov, osumljenih storitve kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, kot ga opredeljuje 308. člen Kazenskega zakonika (KZ-1). Velika večina zaprtih po tej pravni podlagi je tujcev – slednjih je trenutno med zaprtimi 880 in prihajajo iz več kot 60 različnih držav. V ZPKZ Dob pri Mirni, ki je največji zapor v državi, se izvršujejo daljše zaporne kazni. Zaradi pomanjkanja prostora v drugih zavodih s pripornimi oddelki, pa ZPKZ Dob pri Mirni prevzema povečano breme glede nameščanja obsojencev. V zakonodajnem postopku je trenutno novela Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1I), katere glavni cilj je omiliti posledice prezasedenosti ZPKZ in kadrovskega pomanjkanja. Zakon predvideva različne začasne in stalne rešitve, z dodajanjem pravnih podlag za ustrezne in sorazmerne ukrepe, ki bodo omogočili izvajanje zakonsko določenih del in nalog, po drugi strani pa izboljšali pogoje prestajanja kazni zaprtim osebam.