Skoči do osrednje vsebine

Nov Odlok o ponujanju in prodajanju blaga in storitev na področju voznikov in vozil

Omejitve in način izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji, ki veljajo od 17. maja do vključno 23. maja 2021

Izvajalci

Z Odlokom o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v RS (Uradni list RS, številka 69/21 in 73/21) se določa, da omejitve pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil veljajo za:

 1.  gospodarske družbe, javne in zasebne izobraževalne zavode in druge pravne osebe zasebnega prava ter samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: dejavnosti usposabljanja kandidatov za voznike motornih vozil;

 2.  pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju: programa dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov,  programa dodatnega usposabljanja za varno vožnjo, programa izobraževanja in dodatnega usposabljanja izvajalcev programov dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov in za varno vožnjo;

 3.  pooblaščene organizacije pri izvajanju: začetnih in obnovitvenih usposabljanj voznikov za prevoz nevarnega blaga, usposabljanj in preizkusov znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij za voznike motornih vozil v cestnem prometu, rednih usposabljanj za podaljšanje veljavnosti temeljnih kvalifikacij, preizkusov znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti upravljavca prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj ter preizkusov usposobljenosti spremljevalcev izrednih prevozov, osnovnih strokovnih usposabljanj in preizkusov znanja kandidatov za cestninske nadzornike in obdobnih strokovnih izpopolnjevanj cestninskih nadzornikov;

 4.  Javno agencijo Republike Slovenije za varnost prometa pri izvajanju: izobraževanj in dodatnih usposabljanj učiteljev vožnje, učiteljev predpisov in strokovnih vodij šol vožnje, usposabljanj za ocenjevanje na vozniškem izpitu in dodatnih usposabljanj ocenjevalcev na vozniškem izpitu, osnovnega in obdobnega strokovnega usposabljanja ter preverjanja usposobljenosti presojevalcev varnosti cest, edukacijskih in psihosocialnih delavnic, preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa na javnih krajih ter vozniških izpitov.

Navedene dejavnosti se lahko izvajajo le skladno s sprejetimi priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ in pod pogojem, da osebe, ki izvajajo ponujanje in prodajanje blaga in storitev, enkrat tedensko izvedejo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testi HAG ali  testi PCR in imajo dokazilo o negativnem rezultatu testa.

Ponujanje in prodajanje blaga in storitev na področju voznikov in vozil lahko opravljajo tudi osebe, ki imajo dokazilo, da so bile cepljene proti COVID-19 in je od:

  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, ali
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni.

Testiranja so oproščene tudi osebe, ki so prebolele COVID-19 in predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so prebolele COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju s testi PCR ali HAG se upoštevajo, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske ali Združenih državah Amerike.

Potrošniki

Za potrošnike velja, da je udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena le potrošnikom, ki predhodno opravijo testiranje na virus SARS-CoV-2 s testom PCR ali testom HAG in osebi, ki izvaja ponujanje in prodajanje blaga in storitev, predložijo dokazilo o negativnem rezultatu testa, ki ni starejši od sedmih dni.

Udeležba pri izvajanju dejavnosti na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji dovoljena tudi potrošnikom, ki imajo dokazilo, da so bili cepljeni proti COVID-19 in je od:

  • drugega odmerka cepiva Comirnaty proizvajalca Biontech/Pfizer preteklo najmanj sedem dni, COVID-19 Vaccine proizvajalca Moderna najmanj 14 dni, Sputnik V proizvajalca Russia’s Gamaleya National Centre of Epidemiology and Microbiology najmanj 14 dni, CoronaVac proizvajalca Sinovac Biotech najmanj 14 dni ali COVID-19 Vaccine proizvajalca Sinopharm najmanj 14 dni,
  • prvega odmerka cepiva Vaxzevria (COVID-19 Vaccine) proizvajalca AstraZeneca ali Covishield proizvajalca Serum Institute of India/AstraZeneca preteklo najmanj 21 dni, ali
  • odmerka cepiva COVID-19 Vaccine Janssen proizvajalca Johnson in Johnson/Janssen-Cilag preteklo najmanj 14 dni.

Testiranja so oproščeni tudi potrošniki, ki so preboleli COVID-19 in predložijo dokazilo o pozitivnem rezultatu testa PCR, ki je starejši od 10 dni, razen, če zdravnik presodi drugače, vendar ni starejši od šest mesecev, ali potrdilo zdravnika, da so preboleli COVID-19 in od začetka simptomov ni minilo več kot šest mesecev.

Dokazila o testiranju s testi PCR ali HAG se upoštevajo le, če so bila izdana v državah članicah Evropske unije, državah članicah schengenskega območja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji, Srbiji, Turčiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske in Združenih državah Amerike.

Dodatni pogoji pri izvajanju ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji (testiranje na virus SARS-CoV-2, dokazilo o cepljenju proti COVID-19, dokazilo o pozitivnem rezultatu testa HAG ali testa PCR ali potrdilo zdravnika, da je oseba prebolela COVID-19) ne veljajo za:

1.   pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike pri izvajanju:

  • nalog tehničnih služb, strokovnih organizacij in pooblaščenih registracijskih organizacij s področja motornih vozil;

    2. pooblaščene organizacije pri izvajanju:

  • postopkov in nalog v tahografskih delavnicah,
  • rednih in vmesnih pregledov cistern ter pregledov vozil za izdajo certifikatov ADR o brezhibnosti vozil za prevoz nevarnega blaga,

če je pri ponujanju in prodajanju blaga in storitev zagotovljen najmanjši možni stik s potrošniki in upoštevana vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani NIJZ.

Podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A

Z Odlokom o podaljšanju veljavnosti vozniških dovoljenj in teoretičnega dela vozniškega izpita (Uradni list RS, številka 60/21 in 73/21) se zaradi podaljšanja razglašene epidemije do 15. junija 2021 in posledično zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 ter začasne prepovedi oziroma omejitev in načina izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji veljavnost vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, teoretičnega dela vozniškega izpita in vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so potekla ali potečejo v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, podaljša do vključno 31. decembra 2021.

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj voznikov začetnikov velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj voznikov začetnikov, ki so oziroma bodo potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za eno izmed kategorij A2 ali A in B).

Za podaljšanje veljavnosti vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, velja, da se do 31. decembra 2021 podaljšuje veljavnost le tistih vozniških dovoljenj za vožnjo motornih vozil kategorije A2 ali A, za podaljšanje katerih morajo vozniki opraviti program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A, ki so oziroma bodo  potekla v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021, in katerih imetniki, zaradi začasne prepovedi do poteka veljavnosti vozniškega dovoljenja niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja (program dodatnega usposabljanja voznikov začetnikov za kategorijo A2 ali A).

 Za podaljšanje veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita velja, da se njegova veljavnost do 31. decembra 2021 podaljšuje le tistim kandidatom za voznike motornih vozil, ki jim je veljavnost teoretičnega dela vozniškega izpita potekla oziroma jim poteče v obdobju od 16. novembra 2020 do vključno 15. junija 2021 ter zaradi začasne prepovedi oziroma omejitev do poteka veljavnosti teoretičnega dela vozniškega izpita niso mogli oziroma ne bodo mogli opraviti predpisanih obveznosti (praktični del vozniškega izpita).