Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Reorganizacija vlade

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je pristojno za delovno področje predšolske vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva in izobraževanja odraslih.

Za delovno področje visokega šolstva, znanosti in raziskovanja je pristojno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.

Za delovno področje športa je pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport.

Teme

 • Predšolska vzgoja

  Javni vrtci, zasebni vrtci, varstvo na domu, Kurikulum za vrtce, prosta mesta v vrtcih, dnevni in poldnevni programi, vzgojno-varstvena družina, normativi o številu otrok in pedagogov

 • Osnovnošolsko izobraževanje

  Programi in učni načrti v osnovni šoli, nacionalno preverjanje znanja, šola v naravi, šolska prehrana, o osnovni šoli, šolski koledar za osnovne šole

 • Srednješolsko izobraževanje

  Vpis v srednjo šolo, splošno srednješolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, splošna matura in poklicna matura, subvencioniran prevoz v šolo, šolska prehrana, dijaški domovi, učbeniki, srednješolski izobraževalni programi

 • Višješolsko strokovno izobraževanje

  Subvencionirana študentska prehrana, višješolski študijski programi, vpis v višje strokovne šole, organizacija študijskega dela

 • Visokošolsko izobraževanje

  Vpis v v visoko šolo, evidenca visokošolskih zavodov, zasebni visokošolski učitelji, financiranje študija, stopnje in ravni visokošolske izobrazbe

 • Glasbeno izobraževanje

  Programi v glasbenem izobraževanju, šolski koledar v glasbenem izobraževanju, zasebne glasbene šole, tekmovanja mladih glasbenikov in baletnih plesalcev

 • Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

  Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje in srednješolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, strokovni centri za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, prevozi za otroke s posebnimi potrebami, pravice staršev otrok s posebnimi potrebami

 • Izobraževanje odraslih

  Nacionalni program za izobraževanje odraslih, Izobraževalni programi, Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja, Izobraževanje odraslih po izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle, dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

 • Vrednotenje in priznavanje izobraževanja

  Vrednotenje, priznavanje izobraževanja, Lizbonska konvencija, opravljanje reguliranih poklicev, overitev, legalizacija javnih listin, vključevanje priseljencev v sistem vzgoje in izobraževanja, šolski sistem, slovensko ogrodje kvalifikacij

 • Razvoj in kakovost izobraževanja

  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, strokovni sveti, učbeniki, šolske knjižnice, razvojna področja v vzgoji in izobraževanju, Eurydice Slovenija

 • Razvoj kadrov v šolstvu

  Strokovni izpit, pripravništvo, napredovanje v nazive, študijske pomoči za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju vzgoje in izobraževanja, ustreznost izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 • Šport

  Nacionalne panožne športne šole, zasebni športni delavci, poklicni športniki, športna infrastruktura, dodatek k pokojnini za vrhunske športnike

 • Znanost

  Javni raziskovalni zavodi, mesec znanosti, državne nagrade in priznanja na področju znanosti, enake možnosti na področju znanosti, javno-javna partnerstva na področju raziskav in inovacij

Projekti

 • Trenutno ni nobenega projekta v teku ali v pripravi.