Skoči do osrednje vsebine

Teme in projekti Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

Teme

 • Predšolska vzgoja

  Javni vrtci, zasebni vrtci, varstvo na domu, Kurikulum za vrtce, prosta mesta v vrtcih, dnevni in poldnevni programi, vzgojno-varstvena družina, normativi o številu otrok in pedagogov

 • Osnovnošolsko izobraževanje

  Programi in učni načrti v osnovni šoli, nacionalno preverjanje znanja, šola v naravi, šolska prehrana, o osnovni šoli, šolski koledar za osnovne šole

 • Srednješolsko izobraževanje

  Vpis v srednjo šolo, splošno srednješolsko izobraževanje, poklicno in strokovno izobraževanje, splošna matura in poklicna matura, subvencioniran prevoz v šolo, šolska prehrana, dijaški domovi, učbeniki, srednješolski izobraževalni programi

 • Višješolsko strokovno izobraževanje

  Subvencionirana študentska prehrana, višješolski študijski programi, vpis v višje strokovne šole, organizacija študijskega dela

 • Glasbeno izobraževanje

  Programi v glasbenem izobraževanju, šolski koledar v glasbenem izobraževanju, zasebne glasbene šole, tekmovanja mladih glasbenikov in baletnih plesalcev

 • Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami

  Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, predšolska vzgoja, osnovnošolsko izobraževanje in srednješolsko izobraževanje za otroke s posebnimi potrebami, strokovni centri za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, prevozi za otroke s posebnimi potrebami, pravice staršev otrok s posebnimi potrebami

 • Izobraževanje odraslih

  Nacionalni program za izobraževanje odraslih, Izobraževalni programi, Izobraževanje odraslih po javnoveljavnih programih srednjega izobraževanja, Izobraževanje odraslih po izobraževalnih programih, oblikovanih posebej za odrasle, dejavnosti na področju izobraževanja odraslih

 • Razvoj in kakovost izobraževanja

  Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju, strokovni sveti, učbeniki, šolske knjižnice, razvojna področja v vzgoji in izobraževanju, Eurydice Slovenija

 • Razvoj kadrov v šolstvu

  Strokovni izpit, pripravništvo, napredovanje v nazive, študijske pomoči za nadaljnje izobraževanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, priznavanje poklicnih kvalifikacij na področju vzgoje in izobraževanja, ustreznost izobrazbe strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

Projekti

 • Izboljšanje slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja je naša skupna zaveza, za katero je potreben strokovni, družbeni in politični konsenz. Gre za dolgotrajen proces, ki terja domišljene sistemske rešitve. Zato smo na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje imenovali delovne skupine strokovnjakov, ki bodo v sodelovanju z javnostmi pripravili analizo obstoječega stanja in predloge za izboljšave.