GOV.SI

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

V sektorju za strateški prostorski razvoj spremljamo stanje v prostoru in usmerjamo prostorski razvoj v državi, zagotavljamo mednaroden vidik prostorskega razvoja in teritorialne kohezije, izvajamo naloge nacionalnega koordinatorja programov medregionalnega sodelovanja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, ter vzpostavljamo in vodimo prostorski informacijski sistema.