GOV.SI

Arhiv

Staro spletno mesto najdete v arhivu spletišč državne uprave.

V sektorju za strateški prostorski razvoj spremljamo stanje v prostoru in usmerjamo prostorski razvoj v državi, zagotavljamo mednaroden vidik prostorskega razvoja in teritorialne kohezije, izvajamo naloge nacionalnega koordinatorja programov medregionalnega sodelovanja v okviru evropskega teritorialnega sodelovanja, ter vzpostavljamo in vodimo prostorski informacijski sistema.