Skoči do osrednje vsebine

Ministrstvo za infrastrukturo

 • Vlada sprejela sklep, da Ministrstvo za infrastrukturo, v sodelovanju z drugimi pristojnimi resorji, nadaljuje postopke za iskanje pravnih, ekonomskih (vključujoč tudi vidik državne pomoči) in drugih potrebnih rešitev za izboljšanje letalske povezljivosti, vključno z morebitnim povezovanjem z obstoječimi letalskimi družbami. Objavljamo analizi, ki sta podlaga za te postopke.

 • Po večmesečnem usklajevanju je ministrica Alenka Bratušek danes, po sestanku z vodstvom družbe Dars in župani občin na območju severnega dela tretje razvojne osi, javnosti predstavila terminski načrt izgradnje tega pomembnega infrastrukturnega projekta, ki ga je strokovno preveril tudi mednarodno priznani projektant Marjan Pipenbaher.

 • Na notranjem ministrstvu je danes potekal sestanek, na katerem so predstavniki pristojnih institucij govorili o težavah v prometu zlasti na primorski avtocesti zaradi prevozov tovornjakov v Luko Koper in iz nje.

Novice

 • Objavljen nov razpis za podporo vojaški mobilnosti na prometnem omrežju TEN-T

  Instrument za povezovanje Evrope – IPE (angleško Connecting Europe Facility – CEF) v novem razpisu nudi podporo izboljšavam na ključni prometni infrastrukturi za olajšanje mobilnosti vojaških enot na Vseevropskem prometnem omrežju (angleško Trans-European Transport Network – TEN-T). Na voljo je 790 milijonov evrov sredstev za prilagoditev infrastrukture za dvojno civilno in obrambno uporabo.

 • Pomembna sodna odločitev glede pomorske pilotaže

  Ustavno sodišče Republike Slovenije je odločilo, da Uredba o obliki in načinu izvajanja gospodarske javne službe pomorske pilotaže ni v neskladju z ustavo. To potrjuje pravilnost odločitve vodstva ministrstva iz leta 2019, da se pomorsko pilotažo preoblikuje v javno gospodarsko službo.

 • Poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu

  Uslužbenci Inšpektorata RS za infrastrukturo, Policije, Finančne uprave RS in Inšpektorata RS za delo so, ob soorganizaciji Evropskega organa za delo, izvedli usmerjen in poostren nadzor nad mednarodnimi prevozi potnikov v cestnem prometu. Dogodka se je udeležil tudi državni sekretar Andrej Rajh.