Skoči do osrednje vsebine

Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Pravilnik o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki (pravilnik) opredeljuje poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. Pravilnik predstavlja povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse. 

Arhivska zakonodaja določa, da se s pravilnikom opredelijo tudi vsebine zahtevkov za potrditev notranjih pravil, certificiranje strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v digitalni obliki ter spremljevalnih storitev, registracijo ponudnikov opreme in storitev, povezanih z zajemom in e-hrambo. 

Priloge Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

Kontrolni seznami

Konkordance zahtev

  • Konkordanca zahtev Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1) in Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

    Smernice in priporočila
  • Konkordanca zahtev Pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki in Enotnih tehnoloških zahtev (različica 2.1)

    Smernice in priporočila
  • Konkordanca preslikave tipov in podtipov funkcionalnosti ETZ 2.1 v funkcionalne tipe PETZ

    Smernice in priporočila

Izbor oblik zapisa, primernih za dolgoročno hrambo gradiva v digitalni obliki

Enotne tehnološke zahteve - v. 2.1 (2013)