Skoči do osrednje vsebine

Izpis podatkov iz registra certificirane strojne in programske opreme ter storitev

Arhiv Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodi Register certificirane strojne in programske opreme ter storitev.

Register je javno in brezplačno dostopen na spletnem portalu REH.

Podatki v registru

Register vsebuje naslednje podatke:

  1. ime oziroma naziv ponudnika opreme oziroma storitev;
  2. sedež oziroma naslov ponudnika;
  3. matično številko ponudnika;
  4. ponujano storitev oziroma opremo;
  5. datum in številko sklepa o certifikaciji;
  6. tip certifikacije in naziv opreme ali storitve;
  7. druge podatke o certifikaciji ter veljavnost certifikata.

Vpis v register certificirane strojne in programske opreme ter storitev

Certifikacija opreme oziroma storitev pri arhivu pravnim osebam omogoča poslovanje z javnim sektorjem, hkrati pa njihovim uporabnikom zmanjšuje tveganja pri uporabi opreme in storitev.

Zahtevo za certifikacijo lahko vložijo le osebe, ki so že vpisane v register ponudnikov opreme in storitev za tisto opremo oz. storitve, ki so predmet certifikacije. 

Arhiv Republike Slovenije vpis v register certificirane strojne in programske opreme ter storitev opravi po uspešno zaključenem postopku certificiranja strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalnih storitev, ki se sproži na zahtevo vložnika. Postopek za oddajo vloge, potrebna dokumentacija in upravne takse ter drugi stroški postopka so razloženi v pripadajoči storitvi.

Certifikacija strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalnih storitev