Skoči do osrednje vsebine

Register certificirane strojne in programske opreme ter storitev

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vodimo Register certificirane strojne in programske opreme ter storitev.