Skoči do osrednje vsebine

Register elektronske hrambe

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodimo Register elektronske hrambe (REH).