Skoči do osrednje vsebine

Register ponudnikov opreme in storitev za digitalno hrambo

Pravno obvestilo:

Na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) vodimo Register ponudnikov opreme in storitev za digitalno hrambo.