GOV.SI

Register ponudnikov opreme in storitev za digitalno hrambo

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Pravno obvestilo:

Arhiv Republike Slovenije je na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) dolžan voditi Register ponudnikov opreme in storitev za digitalno hrambo.