Skoči do osrednje vsebine

Izpis podatkov iz registra potrjenih notranjih pravil in vzorčnih notranjih pravil

Arhiv Republike Slovenije na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (UVDAG) vodi Register potrjenih notranjih pravil in potrjenih vzorčnih notranjih pravil. Register je javno in brezplačno dostopen na spletnem portalu REH.

Podatki v registru

Register vsebuje naslednje informacije:

1. Podatki o vlagatelju (subjektu):

 • a) ime oziroma naziv vlagatelja,
 • b) sedež oziroma naslov vlagatelja,
 • c) matično številko,
 • d) elektronski poštni naslov,
 • e) telefonsko številko vlagatelja;

2. Podatki o notranjih pravilih:

 • a) tip notranjih pravil,
 • b) oznako notranjih pravil,
 • c) opis namena notranjih pravil,
 • d) različico, datum potrditve in datum izteka veljavnosti potrditve notranjih pravil,
 • e) številko odločbe o potrditvi;

3. Dodatni podatki za vzorčna notranja pravila:

 • a) dokumente vzorčnih notranjih pravil (seznam dokumentov),
 • b) osebe, ki lahko prevzamejo vzorčna notranja pravila,
 • c) podatke o osebah iz četrtega odstavka 7. člena UVDAG, ki so prevzele potrjena vzorčna notranja pravila.

Vpis v register

Pogoj za vpis v register potrjenih notranjih pravil in potrjenih vzorčnih notranjih pravil je uspešno zaključen postopek potrjevanja notranjih pravil (ali vzorčnih notranjih pravil), ki se sproži na zahtevo vložnika. Postopek za oddajo vloge, potrebna dokumentacija in upravne takse ter drugi stroški postopka so razloženi v pripadajoči storitvi.