Skoči do osrednje vsebine

Enotne tehnološke zahteve

Arhiv je sprejel tako imenovane enotne tehnološke zahteve (ETZ), ki podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. ETZ so povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse. 

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil, certificiranje strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalnih storitev, registracijo ponudnikov ponudnikov in storitev digitalne hrambe v skladu s Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah. Ker slednji še ni sprejet, ostajajo v veljavi ETZ (verzija 2.1) iz leta 2013.

 

Enotne tehnološke zahteve - v. 2.1 (2013)

Iskalnik