Skoči do osrednje vsebine

Enotne tehnološke zahteve

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Arhiv je sprejel tako imenovane enotne tehnološke zahteve (ETZ), ki podrobneje opredeljujejo poslovne, organizacijske in tehnološke pogoje za izpolnjevanje Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) in na njegovi podlagi izdanih podzakonskih predpisov. ETZ so povezovalni element med zakonskimi zahtevami, ki izhajajo iz temeljnih načel zagotavljanja varne e-hrambe, in hitro spreminjajočimi se potrebami prakse. 

Spremenjena arhivska zakonodaja predvideva določitev vsebine zahteve za potrditev notranjih pravil, certificiranje strojne in programske opreme, storitev zajema in hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalnih storitev, registracijo ponudnikov ponudnikov in storitev digitalne hrambe v skladu s Pravilnikom o enotnih tehnoloških zahtevah. Ker slednji še ni sprejet, ostajajo v veljavi ETZ (verzija 2.1) iz leta 2013.

 

Enotne tehnološke zahteve - v. 2.1 (2013)

 • I. del: Uvodna pojasnila

  Navodila | Arhiv Republike Slovenije
 • II. del: Enotne tehnološke zahteve za zajem in hrambo gradiva v digitalni obliki

  Navodila | Arhiv Republike Slovenije
 • III. del: Dodatne enotne tehnološke zahteve za ponudnike, strojno in programsko opremo ter storitve

  Navodila | Arhiv Republike Slovenije
 • Primerjalna tabela II. in III. dela ETZ 2.0. in ETZ 2.1

  Navodila | Arhiv Republike Slovenije
Iskalnik