Skoči do osrednje vsebine

V okviru projekta so potekale aktivnosti za vzpostavitev novega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu. Pilotni projekt oziroma pilotno preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu se je začelo leta 2020.

Leta 2020 je potekalo pilotsko preverjanje sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov v zdravstvu - Projekt SenSys, ki je potekal ob podpori službe Evropske komisije za podporo strukturnim reformam (SRSS). Sodelujoči ekspert je bil Torsten Breuerbach Larsen iz danskega nacionalnega organa za varnost pacientov. Namen je bilo vzpostaviti nov sistem upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost pacientov. Globalni cilji so izboljšati sporočanje, obravnavo in učenje iz varnostnih odklonov ter vzpostaviti sistematično preventivno delovanje. Ključne naloge v okviru projekta so bile združene v tri področja: priprava pravne podlage za vzpostavitev sistema, razvoj IT podpore sistemu in izboljšanje kulture varnosti. Imenovani sta bili operativna delovna skupina in usmerjevalni odbor za izvedbo projekta. V maju 2018 so v okviru strokovnega obiska eksperta potekali sestanki s ključnimi deležniki na nacionalni ravni, v septembru pa z izbranimi ključnimi deležniki na lokalni ravni.

Četrta delavnica SenSys

Datum: 22. in 23. maj 2019 

Delavnica je bila namenjena predstavitvi načrtovanega sistema upravljanja z varnostnimi odkloni in tveganji za varnost v zdravstvu predvsem strokovni javnosti ter tudi ostalim zainteresiranim. V okviru delavnice je potekala tudi obeležitev evropskega dneva pacientovih pravic. Delavnice so se meddrugim udeležili koordinator projekta SenSys iz Službe za strukturni razvoj Evropske komisije Florin Popa ter danski in irski strokovnjaki Torsten Breuerach Larsen, Marianne Bjørnø Banke, Lena Graversen in Ciara Kirke.

Tretja delavnica SenSys

Datum: 17. september 2018

Delavnica je bila namenjena pacientom, predstavnikom nevladnih organizacij s področja zdravja in zastopnikom pacientovih pravic. 17. september se kot mednarodni dan varnosti pacientov sicer obeležuje od leta 2015. Osnovni namen kampanje je povezati vse deležnike, da sodelujejo s svojimi dejavnostmi in idejami za izboljševanje kakovosti in varnosti v zdravstvu, za ozaveščanje javnosti in medijev o ključnih vprašanjih v zvezi z varnostjo pacientov ter pri ozaveščanju o tem, kako lahko pacienti prispevajo k lastni varnosti.

Druga delavnica SenSys

Datum: 13. in 14. junij 2018

Delavnice so se udeležili tudi predstavniki zavodov, ki imajo vzpostavljene različne sisteme za spremljanje vigilance. Ključni rezultati delavnice so bili v nadgradnji ključnih dokumentov: za varstvo osebnih podatkov in pravno podlago, razvoj IT podpore in implementacijo klasifikacijskega okvira za klasifikacijo varnostnih odklonov ter razvoj kulture varnosti. Sklenjen je bil dogovor o nujnosti zaščite sporočevalcev in ostalih udeleženih v varnostni odklon, da mora biti spletna aplikacija prilagojena uporabnikom ter da je nujna jasna opredelitev razmerja do profesionalnih vigilančnih sistemov (hemovigilanca, farmakovigilanca, organovigilanca …).

Prva delavnica SenSys

Datum: 28. februar 2018

Delavnice so se udeležili ključni deležniki za to področje. Ključni rezultati delavnice so bili opredelitev strukture, procesov in izida delovanja novega sistema v Sloveniji. Bistvene novosti novega sistema so, da bo omogočeno sporočanje vseh varnostnih odklonov vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem ter tudi pacientom in njihovim bližnjim.

Uvodna delavnica

Datum: 22. in 23. maj 2017

Na Ministrstvu za zdravje je 22. in 23. 5. 2017 potekala delavnica o možnih novih sistemskih rešitvah. Ministrstvo za zdravje je delavnico organiziralo v sodelovanju z Evropsko komisijo v okviru tehnične pomoči za podporo strukturnim reformam. Udeleženci so bili ključni predstavniki za to področje v Sloveniji. Predstavljeni so bili primeri ureditve sistema v Belgiji, Franciji, Hrvaški in na Danskem. Na delavnici je bil sprejet tudi Akcijski načrt za posodobitev sistema. Za uporabo v Sloveniji je bil prepoznan kot najustreznejši sistem na Danskem.