Skoči do osrednje vsebine

Vsebinska prenova strani še ni zaključena, zato so nekatere vsebine še nepopolne. Prosimo za razumevanje.

Raziskave in inovacije so ključnega pomena za napredek gospodarstva, zato je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in izboljšanje inovacisjkih dosežkov vseh držav članic. Izkoriščanje potenciala talentov v Evropi in kar največje povečanje in porazdelitev koristi inovacij po vsej Uniji je torej najboljši način, da se okrepi konkurenčnost Evrope in njeno spodobnost reševanja družbenih izzivov v prihodnosti. Poleg treh stebrov (Odlična znanost, Vodilni položaj v industriji in Družbeni izzivi) bodo k temu pripomogli tusi ukrepi v okviru Spodbujanja odličnosti in povečevanja udeležbe, ukrepa Znanost z družbo in za njo, Hitra pot do inovacij, jedrske raziskave za vse državljane in Znanost za politiko - vloga skupnega raziskovalnega središča.

 • V teku

  ERA-NET ERA CoBioTech

  Splošni cilj ukrepa je povezati financerske organizacije, ki na nacionalni oz. regionalni ravni financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte s področja biotehnologije.

 • V teku

  ERA-NET ERA CVD

  Cilj ERA-NET-a ERA-CVD je združiti najpomembnejša ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, v podporo transnacionalnim raziskavam na področju bolezni srca in ožilja

 • V teku

  ERA-NET ERA PerMed

  Z vključitvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v projekt ERAPerMed bomo prispevali k združevanju nacionalnih in regionalnih raziskovalnih strategij in financerskih dejavnosti, ki promovirajo znanstveno odličnost, in krepijo tekmovalnosti med evropskimi deležniki na področju personalizirane medicine in k spodbujanju sodelovanja z državami izven EU.

 • V teku

  ERA-NET ERA-MIN 2

  ERA-MIN je ERA-NET projekt, ki se financira v okviru Obzorja 2020. Cilj projekta ERA-MIN 2 je izvajanje vseevropskega usklajevanja raziskovalnih in inovacijskih programov o surovinah za okrepitev industrije, konkurenčnosti in krožno gospodarstvo.

 • V teku

  ERA-NET ERACoSysMed

  ERACoSysMed je ERA-NET na področju sistemske medicine. Ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, združene v transnacionalni konzorcij, so se zavezale k izvajanju skupnih transnacionalnih razpisov ter dodatnih aktivnosti za deležnike (dogodki osveščanja o sistemski medicini, delavnice na temo uvajanja tematik sistemske medicine v izobraževanje itd.).

 • V teku

  ERA-NET FLAG-ERA

  Splošni cilj je financiranje partnerskih projektov, ki bi dopolnjevali jedro projekta FET Flagship iz prvega stebra Obzorja 2020, in sicer projekt Človeški možgani in Grafen.

 • V teku

  ERA-NET ForestValue

  Splošni cilj ukrepa ForestValue je spodbujanje povečevanja inovativnosti in konkurenčnosti gozdarskega sektorja v Evropi ter podpora njegovemu preoblikovanju iz sektorja intenzivnega vira v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti in učinkovite rabe virov.

 • V teku

  ERA-NET HERA

  HERA - Hummanities in the European research Area; Joint Research Programme European Public Space, Culture and Integration Public Space: Culture and Integration in Europe

 • V teku

  ERA-NET M-ERA.NET 2

  M-ERA.NET je orodje za reševanje evropskih in svetovnih izzivov pri raziskavah materialov.

 • V teku

  ERA-NET QuantERA

  Splošni cilj je krepitev sinergije med različnimi deležniki na področju kvantnih tehnologij in vzpostavitev sodelovanje med skupinami najboljših znanstvenikov s področja kvantnih tehnologij v Evropi.

 • V teku

  ERA-NET TRANSCAN-2

  Cilj TRANSCAN-2 je prispevati k izgradnji evropskega raziskovalnega prostora z usklajevanjem aktivnosti nacionalnih in regionalnih ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, na področju translacijskih raziskav rakavih obolenj.

Iskalnik