Skoči do osrednje vsebine

Raziskave in inovacije so ključnega pomena za napredek gospodarstva, zato je treba sprejeti ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno približevanje in izboljšanje inovacisjkih dosežkov vseh držav članic. Izkoriščanje potenciala talentov v Evropi in kar največje povečanje in porazdelitev koristi inovacij po vsej Uniji je torej najboljši način, da se okrepi konkurenčnost Evrope in njeno spodobnost reševanja družbenih izzivov v prihodnosti. Poleg treh stebrov (Odlična znanost, Vodilni položaj v industriji in Družbeni izzivi) bodo k temu pripomogli tusi ukrepi v okviru Spodbujanja odličnosti in povečevanja udeležbe, ukrepa Znanost z družbo in za njo, Hitra pot do inovacij, jedrske raziskave za vse državljane in Znanost za politiko - vloga skupnega raziskovalnega središča.

 • ERA-NET ERA CoBioTech

  V teku

  Splošni cilj ukrepa je povezati financerske organizacije, ki na nacionalni oz. regionalni ravni financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte s področja biotehnologije.

 • ERA-NET ERA CVD

  V teku

  Cilj ERA-NET-a ERA-CVD je združiti najpomembnejša ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, v podporo transnacionalnim raziskavam na področju bolezni srca in ožilja

 • ERA-NET ERA PerMed

  V teku

  Z vključitvijo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v projekt ERAPerMed bomo prispevali k združevanju nacionalnih in regionalnih raziskovalnih strategij in financerskih dejavnosti, ki promovirajo znanstveno odličnost, in krepijo tekmovalnosti med evropskimi deležniki na področju personalizirane medicine in k spodbujanju sodelovanja z državami izven EU.

 • ERA-NET ERA-MIN 2

  V teku

  ERA-MIN je ERA-NET projekt, ki se financira v okviru Obzorja 2020. Cilj projekta ERA-MIN 2 je izvajanje vseevropskega usklajevanja raziskovalnih in inovacijskih programov o surovinah za okrepitev industrije, konkurenčnosti in krožno gospodarstvo.

 • ERA-NET ERACoSysMed

  V teku

  ERACoSysMed je ERA-NET na področju sistemske medicine. Ministrstva in agencije, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, združene v transnacionalni konzorcij, so se zavezale k izvajanju skupnih transnacionalnih razpisov ter dodatnih aktivnosti za deležnike (dogodki osveščanja o sistemski medicini, delavnice na temo uvajanja tematik sistemske medicine v izobraževanje itd.).

 • ERA-NET FLAG-ERA

  V teku

  Splošni cilj je financiranje partnerskih projektov, ki bi dopolnjevali jedro projekta FET Flagship iz prvega stebra Obzorja 2020, in sicer projekt Človeški možgani in Grafen.

 • ERA-NET ForestValue

  V teku

  Splošni cilj ukrepa ForestValue je spodbujanje povečevanja inovativnosti in konkurenčnosti gozdarskega sektorja v Evropi ter podpora njegovemu preoblikovanju iz sektorja intenzivnega vira v prožni sektor intenzivnega znanja, produktivnosti in učinkovite rabe virov.

 • ERA-NET HERA

  V teku

  HERA - Hummanities in the European research Area; Joint Research Programme European Public Space, Culture and Integration Public Space: Culture and Integration in Europe

 • ERA-NET M-ERA.NET 2

  V teku

  M-ERA.NET je orodje za reševanje evropskih in svetovnih izzivov pri raziskavah materialov.

 • ERA-NET QuantERA

  V teku

  Splošni cilj je krepitev sinergije med različnimi deležniki na področju kvantnih tehnologij in vzpostavitev sodelovanje med skupinami najboljših znanstvenikov s področja kvantnih tehnologij v Evropi.

 • ERA-NET TRANSCAN-2

  V teku

  Cilj TRANSCAN-2 je prispevati k izgradnji evropskega raziskovalnega prostora z usklajevanjem aktivnosti nacionalnih in regionalnih ministrstev in agencij, ki financirajo raziskovalno in inovativno dejavnost v Evropi, na področju translacijskih raziskav rakavih obolenj.

Iskalnik