Skoči do osrednje vsebine

Foto: dnk

Splošni cilj ukrepa je povezati financerske organizacije, ki na nacionalni oz. regionalni ravni financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte s področja biotehnologije.

Tematsko področje

Spodbujanje sistemske in sintezne biologije kot tehnoloških gonilnikov pospeševanja raziskav in inovacij na področju industrijske biotehnologije.

Vsebina

Cilji ERA CoBioTech so:

  • povezati financerske organizacije v okviru evropskega raziskovalnega prostora (ERA), ki na nacionalni oz. regionalni ravni financirajo raziskovalne in/ali inovacijske projekte s področja biotehnologije,
  • izvesti vsaj tri skupne transnacionalne razpise za raziskovalno-inovacijske projekte,
  • druge podporne aktivnosti (npr. na področju povezovanja različnih deležnikov v t.i. European BioTech Hub).

ERA CoBioTech povezuje tri predhodne ERA-NET projekte: ERASysApp, ERASynBio in ERA-IB.

Koordinator projekta je raziskovalni center JUELICH (Nemčija), v konzorciju pa poleg Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sodeluje še 23 partnerjev iz 18 držav (Argentina, Belgija, Estonija, Francija, Italija, Izrael, Latvija, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Rusija, Slovenija, Španija, Švica, Turčija in Velika Britanija.

Priložnosti za raziskovalce, ki jih poleg mednarodnega sodelovanja v okviru skupnih transnacionalnih razpisov ponuja ERA CoBioTech so:

  • sodelovanje v aktivnostih European BioTech Hub (na povabilo sodelovanje na delavnicah, konferencah), 
  • sodelovanje ocenjevalcev/ evalvatorjev v razpisu (na poziv).

Razpisi za raziskovalno-inovacijske projekte

  • ERA CoBioTech Joint call for proposals »Biotechnology for a sustainable bioeconomy« (2016)
  • ERA CoBioTech 2nd Joint call for proposals (2018)
  • ERA CoBioTech 3rd Joint call for proposals (2019)