Skoči do osrednje vsebine

Rezultati javnega transnacionalnega razpisa »ERA CoBioTech 2nd joint call for proposals«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju MIZŠ) je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni transnacionalni razpis »ERA CoBioTech 2nd joint call for proposals« dne 16. 10. 2018 razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 630.000,00 EUR sredstev.

Na podlagi razpisanega postopka ocenjevanja projektnih predlogov na javnem transnacionalnem razpisu »ERA CoBioTech 2nd joint call for proposals«, dokumentov  »Meeting Minutes - ERA CoBioTech Call Steering Committee Final selection meeting« ter skupne okvirne višine nepovratnih sredstev, ki jih je MIZŠ namenilo za sofinanciranje predmeta javnega transnacionalnega razpisa, je transnacionalna razpisna komisija (ang. Call Steering Comittee«) izbrala in predlagala v sofinanciranje 5 transnacionalnih projektov, prispelih na javni transnacionalni javni razpis »ERA CoBioTech 2nd joint call for proposals«, med njimi tudi  1 projekt z 1 slovenskim prijaviteljem:

  • Naziv in naslov prijavitelja: ACIES BIO d. o. o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana, PI: dr. Martin Kavšček
  • Št. vloge in akronim projekta: ID33, SyCoLim
  • Naslov projekta: Synthetic microbial communities for the production of limonene derived products
  • Vrednost celotnega projekta: 1.354.000,00 EUR
  • Vrednost slovenskega dela projekta: 262.000,00 EUR
  • Vrednost sofinanciranja ministrstva*: do 208.000,00 EUR
  • Lastna sredstva: 54.000,00 EUR

*Opomba: Vrednost sofinanciranja skladno s pravili o veljavnih državnih pomočeh ter določbami transnacionalnega javnega razpisa in nacionalnimi pravili, ki so kot Ankes 2  sestavni del razpisnega besedila. 


Obdobje upravičenosti javnih izdatkov je 2020-2023.

Prejemniku se za izvedbo slovenskega dela aktivnosti na projektu z akronimom SyCoLim v skladu z javnim transnacionalnim razpisom »ERA CoBioTech 2nd joint call for proposals« dodelijo sredstva v skupni višini največ do zneska navedenega pri vrednosti sofinanciranja ministrstva za predvideno obdobje trajanja posameznega projekta največ do 36 mesecev, v skladu z nacionalnim aneksom in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi posameznega leta.