Skoči do osrednje vsebine

Objava rezultatov javnega transnacionalnega razpisa »ERA CoBioTech«

  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Mednarodni odbor razpisa »ERA CoBioTech 3rd joint call for proposals« je 3. 12. 2020 zaključil izborni postopek, v okviru katerega je v sofinanciranje predlagal 5 raziskovalnih projektov, med njimi tudi 3 projekte s slovenskimi prijavitelji.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju ministrstvo) je v okviru predvidenih nacionalnih sredstev za javni transnacionalni razpis »ERA CoBioTech 3rd joint call for proposals« (Annex II, z dne 18. 3. 2020 in Annex to Annex II, z dne 2. 12. 2020)  razpisalo sredstva za izvedbo slovenskega dela, v višini največ do 628.000,00 EUR.

Na podlagi razpisanega postopka ocenjevanja projektnih predlogov na javnem transnacionalnem razpisu »ERA CoBioTech 3rd joint call for proposals«, predloga Mednarodnega odbora razpisa (ang. Call Steering Committe, v nadaljevanju: strokovna komisija CSC) ter skupne okvirne višine nepovratnih sredstev, ki jih je ministrstvo namenilo za sofinanciranje slovenskega dela predmeta javnega transnacionalnega razpisa, je strokovna komisija CSC izbrala in predlagala v sofinanciranje 5 projektov, prispelih na transnacionalni javni razpis »ERA CoBioTech 3rd joint call for proposals«, med njimi tudi 3 projekte s 4 slovenskimi prijavitelji, kar je razvidno iz dokumenta ERA CoBioTech 3rd call for proposals – Call Steering Committee SElection Meeting Minutes, z dne 23. 11. 2020 in obvestila o zaključku izbora, z dne 3.12.2020. 

Rezultati razpisa

Obdobje upravičenosti javnih izdatkov za izvedbo projektov je 2022-2024.

Posameznim prejemnikom se za izvedbo slovenskega dela aktivnosti na v tabeli predlaganih projektih v skladu z javnim transnacionalnim razpisom »ERA CoBioTech 3rd joint call for proposals« dodelijo sredstva v skupni višini največ do zneska (na partnerja) navedenega v zgornji tabeli, za predvideno obdobje trajanja posameznega projekta največ do 36 mesecev, v skladu z nacionalnim aneksom in v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi posameznega leta, skupaj največ 628.000 EUR.