Skoči do osrednje vsebine

Rast produktivnosti se je v vseh razvitih gospodarstvih v zadnjih desetletjih upočasnila. Temeljni pogoj za dvig produktivnosti je boljša povezanost raziskovalnega in inovacijskega ekosistema ter boljše upravljanje. Izjemnega pomena sta tudi nadgradnja in krepitev sodelovanja med znanstveno in gospodarsko sfero. K oživitvi rasti produktivnosti bomo v okviru Načrta za okrevanje in odpornost (NOO) prispevali s spodbujanjem inovacij in vlaganj v nove tehnologije in poslovne modele na področjih zelenega in digitalnega prehoda.

Poseben poudarek bo namenjen sektorju turizma, ki je zaradi epidemije covida-19 med bolj prizadetimi panogami. K dvigu produktivnosti želimo prispevati tudi z ukrepi na področju trga dela, kjer uvajamo spremembe, s katerimi bomo odgovorili na izzive, povezane z demografskimi vprašanji, posledicami pandemije ter z zaposlovanjem specifičnih ciljih skupin, predvsem invalidov in mladih. NOO predvideva tudi ukrepe za krepitev in razvoj človeških virov, spodbudno poslovno okolje, učinkovite politike varstva konkurence ter pravičen, pregleden in učinkovit sistem subvencij in obdavčitev.