Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Eksperimentalni projekti - celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj računalništva in informatike

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je celovit razvoj digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN v inovativnih oddelkih oz. skupinah na VIZ.

Razdeljen je v naslednje tri sklope:

  1. SKLOP 1: Transformacija poučevanja in učenja za življenje v digitalni dobi
  2. SKLOP 2: Celovit razvoj in preverjanje digitalnih kompetenc učečih se
  3. SKLOP 3: Razvoj temeljnih znanj računalništva in informatike učečih se

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je prispevati k celovitemu dvigu digitalnih kompetenc in temeljnih znanj s področja računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN) obstoječim generacijam otrok, učencev in dijakov (v nadaljevanju: učečih se) v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, dijaških domovih, osnovnih šolah s prilagojenim programom ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: VIZ), s poudarkom pri pouku ter k zmanjšanju vrzeli med potrebami trga dela in izobraževanjem.

Pomembno je sodelovanje ključnih deležnikov (VIZ, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni visokošolski zavodi, javni raziskovalni zavodi) in zunanjih deležnikov iz lokalnega in širšega okolja (npr. podjetja, neprofitne organizacije, gospodarska ali obrtna zbornica, društva in druge organizacije civilne iniciative, mladinske organizacije, lokalne skupnostni, posamezniki itd.). 

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je izvedba eksperimentalnih projektov razvoja in preverjanja digitalnih kompetenc in temeljnih znanj RIN učečih se na najmanj 110 VIZ, ki imajo izkušnje s pristopi oz. strategijami na razpisanem področju in ob upoštevanju dosedanjih rezultatov doma in v tujini.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo vrtci, osnovne šole, gimnazije, srednje poklicne in strokovne šole, osnovne šole s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, dijaški domovi, javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI ter javni raziskovalni zavodi.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 9.000.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija

Informativni dan

Zainteresirane prijavitelje na javni razpis vljudno vabimo k udeležbi na informativni dan, ki bo 21. junija 2023 ob 11. uri v veliki dvorani ministrstva, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana.

Informativni dan za 2. prijavni rok bo 7. septembra 2023 ob 14. uri v sejni sobi 503, Kotnikova ulica 38, 1000 Ljubljana.

Rok za prijavo

Vloge za prvo odpiranje morajo biti oddane najkasneje do 12. 7. 2023, za drugo odpiranje pa 27. 9. 2023.

Kontakt

Vprašanja, vezana na javni razpis, lahko pošiljate na elektronski naslov gp.mvi@gov.si s sklicem na št. 303-84/2023.

Odgovore na vprašanja bomo posredovali v pisni obliki na spletni strani razpisa.