Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti

Rok za prijavo je potekel.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je načrtovanje, razvoj, priprava in izvedba programov usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju, ki izvajajo javno veljavne programe, za dvig in krepitev digitalnih kompetenc ter temeljnih vsebin računalništva in informatike (v nadaljevanju: RIN), kompetenc za trajnostni razvoj in finančne pismenosti. Glavne aktivnosti so: priprava Kataloga kompetenc; opredelitev različnih poti usposabljanj; razvoj programov usposabljanja; pridobivanje in redno usposabljanje sodelavcev projekta; izvajanje usposabljanj strokovnih in vodstvenih delavcev; spremljanje in evalvacija; predlogi za sistemsko umestitev rezultatov; letna mednarodna konferenca; promocija in diseminacija; vodenje projekta; zagotavljanje kakovosti.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je krepitev ustreznih pedagoško-andragoških kompetenc strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju na področju digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti.

Cilji javnega razpisa

Cilj javnega razpisa je uspešno usposobiti najmanj 20.000 strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc in temeljnih vsebin RIN, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti povprečno v obsegu 13 izobraževalnih dni, kar predstavlja 104 ure usposabljanj na posameznega udeleženca. Od predvidenih 13 izobraževalnih dni je namenjenih 11 dni digitalnim kompetencam in temeljnim vsebinam RIN, 1 dan kompetencam za trajnostni razvoj in 1 dan finančni pismenosti. Cilj javnega razpisa je tudi oblikovanje predloga ustrezne umestitve in vrednotenja v vseh fazah kariernega razvoja ter predlagati nove pristope nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko prijavi konzorcij, ki ga sestavljajo pravne osebe javnega ali zasebnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v aktu o ustanovitvi vpisano dejavnost izobraževanja po standardni klasifikaciji.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 17.576.000,00 EUR z vključenim DDV, od tega je iz Mehanizma za okrevanje in odpornost na razpolago največ do 16.900.000,00 EUR. Pripadajoči DDV v višini do 676.000,00 EUR se bo financiral iz integralnega proračuna Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija

Informativni dan

Za predstavitev javnega razpisa bosta organizirana dva informativna dneva, in sicer: 14. 11. 2022 ob 11.00 uri ter 12. 12. 2022 ob 11.00 uri v veliki dvorani ministrstva, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana. Informacije o informativnem dnevu bodo objavljene na spletni strani MIZŠ.

Predstavitev s prvega informativnega dne, 14. november 2022.

Kontakt

Vprašanja, vezana na javni razpis, lahko pošiljate na elektronski naslov gp.mizs@gov.si s sklicem na št. 303-35/2022.

Odgovore na vprašanja bomo posredovali v pisni obliki na spletni strani razpisa.