Skoči do osrednje vsebine

Javni razpis Razvojni projekt – Uporaba generativne umetne inteligence za in v izobraževanju

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje objavlja javni razpis, ki ga sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Javni razpis se izvaja skladno z Načrtom za okrevanje in odpornost v okviru razvojnega področja Pametna, trajnostna in vključujoča rast, komponente: Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici in zeleni prehod (C3 K5), za ukrep investicije E Celovita transformacija (trajnost in odpornost) zelenega in digitalnega izobraževanja.

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je razvojno-raziskovalni projekt na področju vključevanja generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalni proces.

Namen javnega razpisa

Namen javnega razpisa je prispevati k celoviti, smotrni in učinkoviti uporabi generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu na različnih ravneh izobraževanja.

Cilji javnega razpisa

Cilji javnega razpisa so:

  • Preučiti vpliv generativne umetne inteligence na percepcijo in spreminjanje učenja in poučevanja z vidika različnih deležnikov.
  • Analizirati stanje in potrebe vzgojno-izobraževalnih zavodov za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence v vzgojno-izobraževalnem procesu v Sloveniji.
  • Zasnovati, preizkusiti in pripraviti smernice za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence za sodobno učenje učiteljev in drugih strokovnih delavcev ter poučevanje in učenje učencev, dijakov in študentov ter odraslih na vseh ravneh izobraževanja (z vsaj 50 vzgojitelji, učitelji in drugimi strokovnimi delavci).
  • Pripraviti celovite primere specifične uporabe generativne umetne inteligence za učenje in poučevanje.
  • Diseminirati smernice za smotrno in učinkovito uporabo generativne umetne inteligence in primere specifične uporabe generativne umetne inteligence za učenje in poučevanje.
  • Razviti predlog dolgoročne vizije za vključevanje generativne umetne inteligence v izobraževalni sistem.
  • Raziskati vpliv GAI na digitalni razkorak med različnimi skupinami (npr. demografskimi itd.) in pripraviti predlog ukrepov za njegovo zmanjšanje.

Kdo lahko sodeluje?

Na javni razpis se lahko kot konzorcijski partnerji (vključno s poslovodečim) prijavijo javni visokošolski zavodi, javni zavodi po 28. členu ZOFVI, javni raziskovalni zavodi, javni infrastrukturni zavodi ter vzgojno-izobraževalni zavodi.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za javni razpis

Skupna višina sredstev, ki je na razpolago za javni razpis do vključno leta 2026, je okvirno do 1.000.000,00 EUR.

Razpisna dokumentacija

Informativni dan

Zainteresirane prijavitelje na javni razpis vljudno vabimo k udeležbi na informativni dan, ki bo 15. marca 2024 ob 11. uri.

Prijava na informativni dan.

Rok za prijavo

Vloge morajo biti oddane najkasneje do 8. 5. 2024 do 15.00.

Kontakt

Vprašanja, vezana na javni razpis, lahko pošiljate na elektronski naslov gp.mvi@gov.si s sklicem na št. 303-7/2024.